This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

North America Perimeter Security Market will growגודלו של שוק האבטחה ההיקפית בצפון אמריקה צפוי להתרחב משווי של 4.26 מיליארד דולר בשנת 2014 ל-5.17 מיליארד עד שנת 2019, גידול של 3.9% לשנה. עיקר הגידול נובע מהחמרה בתקנות הממשלתיות מחד ובאיומי הטרור מאידך.

אבטחה היקפית שומרת על המרחב העוטף בסמוך למתקנים ולאתרים רגישים כגון ותשתיות קריטיות, מבני ציבור, מתחמים ממשלתיים ובטחוניים ועוד, המועדים לסיכונים הן לחיי אדם והן לנכסים החומר והרוח שבתחומיהם. מדובר באבטחה הכרחית עקב העלייה במספר האיומים העלולים לשבש את פעילותם של מתקנים אלה, כאשר התוצאה הנובעת מכך תהיה הפסדי ענק ונזקים משמעותיים.

מערכות להגנה היקפית בנויות ממערכות לגילוי חדירה, ציוד מעקב וידאו, מערכות תקשורת והתראה וען מערכות בקרת גישה.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

על פי ReportBuyer, צפון אמריקה כבר היתה יעד למתקפות טרור ולמתקפות של גורמי פשיעה בשנים האחרונות. פיגועי הטרור ב-11 בספטמבר 2001 הביאו להצבת התחום בראש סולם העדיפויות ולהשקעות ענק. ארה"ב מוציאה על על הגנה לאומית ועל אבטחה היקפית יותר מכל מדינה אחרת – גורם מפתח בצמיחת השוק כולו, שהפך בשל מאד והגיע לשלב בו הוא זקוק לטכנולוגיות חדשניות כדי להתקדם.

תחזית הצמיחה מציינת חברות בולטות בתחום, כגון Honeywell International, Anixter Inc., Axis, Senstar, Xtralis ואחרים, בזכות מוצריהם, האסטרטגיות שלהן והמפרטים המבצעיים שלהן, אשר הפכו לסטנדרט בתעשייה.

כמו כן מפרטת תחזית הצמיחה את מגמות השוק, תסריטים שונים, האופק התחרותי וגורמי ההנעה המשמעותיים של השוק. זאת, לרבות הן חסמים והן הזדמנויות. הדו"ח אודות השוק מיועד לספק אומדן לגבי היקפו ולגבי פוטנציאל הצמיחה של ענפים שונים ומדינות שונות.