נתח הכטב"מים מכלל שוק התעופה בעשור הקרוב יגיע ל-10%

This post is also available in: English (אנגלית)

UAS global marketבעבר, השימוש בכלי טיס בלתי מאויישים (כטב"מים) ובמערכות אוויריות בלתי מאויישות (unmanned aerial systems – UAS) היה כמעט בלעדי ליישומים צבאיים. מאז התפתח השוק מאוד וכיום מעורבות בתחום ה-UAS גם ממשלות וגורמים פרטיים במסגרת השוק המסחרי.

על פי דיווח ב-Companies and Markets.com, כיום פועלים ברחבי העולם 500 יצרני UAS, שליש מתוכם באירופה. על פי מחקר אודות מערכות אוויריות בניהוג מרחוק אותו ערך האיחוד האירופי, התעשייה צפוייה לייצר עד 150 אלף מקומות עבודה באירופה עד שנת 2050.

עצם העובדה כי עד כה הונפקו למעלה מאלף אישור הפעלה של כטב"מים באירופה מצביעה על רמת העניין שהמגזר העסקי מגלה בתחום. להמחשה, נכון לדמבר 2012 אושרו כ-86 מפעילים בצרפת בלבד.

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

מאז, עלה מספרם ל-431 נכון לפברואר 2014. הערכת שוק הכטב"מים העולמי, כפי שבוצעה על ידי האיחוד האירופי, מצביעה אף על הגעה לנתח של 10% מכלל שוק התעופה העולמי, ולשווי הנאמד ב-15 מיליארד יורו לשנה. הצמיחה לרמה זו עשויה להיות בעלת השפעה משמעותית על התעופה ברחבי אירופה, ולכן האיחוד נותן עליה את דעתו.

על כנה נותרה בעיה אחת: היעדר תקינה מספקת וחקיקה שאינה מכסה את תחום הטכ"מים באופן נאות, ואף כוללת לאקונות רבות. בהקשר זה, ה-CAA, מנהל התעופה האזרחית באנגלית (Civil Aviation Authority) דן מוקדם יותר השנה במקרה הרלוונטי במיוחד של רוברט נולז (Robert Knowles). מדובר בהרשעה הראשונה בשימוש בלתי חוקי בכטב"מ. מסקנות המקרה יסייעו לבניית מערכת מקיפה של חוקים להסדרת תחום ה-UAS והכטב"מים באיחוד האירופי.