This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Blue Fin Iלהוזיל ולמזער את מערכות הכשב"ים, להגביר את רמת האוטונומיות שלהן ולהקטין למינימום את מספר המפעילים האנושיים. זו הנוסחה המקובלת על אנשי ביטחון, חיל הים, המוסדות האקדמיים והתעשיות ביטחוניות לגבי עתידם של כלים ימיים בלתי מאויישים, כפי שהובעה בכנס השנתי לרובוטיקה ימית שנערך בחסות אוניברסיטת חיפה ובית הספר למדעי הים, וסניף ישראל של AUVSI, האיגוד הבינלאומי למערכות רכב בלי מאויישות – Association Of Unmanned Vehicle Systems.

כשב"מים (כלי שיט בלתי מאויישים – Unmanned Surface Vessel) וכצב"מים (כלים צוללים בלתי מאויישים – Unmanned Underwater Vessels) כבר פועלים בארץ בעולם, מבצעים סיורי בט"ש, שומרים על מאגרי גז ומצויים בדגש הולך וגדל במחשבי התכנון, פיתוח והייצור של התעשיות הביטחוניות. הדוברים עמדו על מגוון המשימות המוטלות על כשב"מים וכצב"מים בתחומי ביטחון, צבא, HLS ויישומים אזרחיים.

אלוף (מיל) פרופ' יצחק בן ישראל, לשעבר ראש מפא"ת (מנהלת פיתוח אמצעי לחימה): "כלים אלו נועדו להפחית סיכונים, לחסוך בחיי אדם, לאסוף מודיעין. כלי הטיס הבלתי מאוייש (כטב"מ) הראשון בהיסטוריה היתה היונה ששלח נח מן התיבה. היא אספה מודיעין ושבה לבסיסה בשלום".

הירשמו לאתר הישראלי לביטחון המולדת

אל"מ ירון בן-סימון, ראש מחלקת כלי-שיט בחיל הים: "הכשב"ם והכצב"ם משתתפים בלוחמה התת-ימית נגד צוללות, בלוחמת שטח על פני המים, בהגנה על נמלים וחופים, באיסוף מודיעין, במשימות לאיתור מוקשים ולמבצעים מיוחדים".

ד"ר מורל גרופר, אוניברסיטת חיפה: "צוללות אוטונומיות בלתי מאויישות יופעלו לעיקוב אחר אירועי טבע כמו סערת הוריקן, אחר זליגת שמנים במפרצים, עבודות בשדות נפט וגז, מיפוי תת-ימי, איתור מוקשים, סיגינט (מודיעין אותות, SIGINT), לוחמה אלקטרונית (EW), לוחמה גד צוללות, הנחתת מטענים בחוף בחשאי ובשקט, ארכיאולוגיה ימית, מחקרי ביולוגיה ימית ועוד".

איל שהרבני, התעשיה האווירית: "כשב"מ יבצע משימות גילוי ויירוט בתנאי ים קשים ויהיה חלק משת"פ בין כלים מאויישים לבלתי מאויישים".

ד"ר נעם ברוק, רפאל: "לכשב"מים יישומים צבאיים ופארא-צבאיים, כמו פתיח נתיבים לספנות אזרחית ולאניות צי, הגנה מפני מיקוש, בט"ש, מלחמה בטרור ופעולות חילוץ והצלה".

עופר בן-דב, אלביט מערכות: "היום אין יוצאים למלחמה בלי כטב"מים – כך יהיה גם עם כשב"מים. הם יילחמו נגד צוללות אויב, יאתרו מיקוש תת-מימי, יגנו על חופים ועל שדות נפט וגז".