This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אילוסטרציה
אילוסטרציה

אזרחים הפועלים במערב אפריקה מטעם משרד ההגנה האמריקאי (DOD) רשאים לבחור בין שתי חלופות כאשר ישובו לארה"ב לאחר שהותם במדינות מוכות אבולה. במידה ואין להם תסמינים של המחלה, הם יכולים לשוב לעבודתם ולחייהם כרגיל תוך בדיקה גופנית יומיומית וניטור חום גופם – על פי ההנחיות של המרכז לבלימת מחלות ומניעתן (Centers for Disease Control and Prevention – CDC). אפשרות אחרת: הם זכאים להשתתף בתוכנית בת-21 יום של משרד ההגנה המכונה "ניטור מבוקר" (controlled monitoring), במסגרתה הם ישהו בעצם בהסגר – אף כי ה-DOD אינו משתמש במונח זה.

בשבוע שעבר הודיע הפנטגון כי על כל אנשי השירות השבים ממערב אפריקה כחלק ממבצע הסיוע, Operation United Assistance, ליטול חלק בתוכנית הניטור המבוקר. זאת, גם אם אין להם תסמינים וגם אם הם לא באו במגע ישיר עם חולי אבולה. הקבוצה הראשונה של צוותי סיוע אשר יצאה את מערב אפריקה שוהה כעת מתקן בבידוד באיטליה.

הנחיה זו, אשר יצאה לאחר פריסת הצוותים במסגרת מבצע הסיוע, פורסמה על ידי משרד ההגנה במזכר הנושא את התאריך 31 באוקטובר 2014. המזכר נשלח על ידי ג'סיקה רייט (Jessica Wright), תת-מזכיר ההגנה לכח אדם ומוכנות. ההנחיה מסבכת עוד יותר את גישת הממשל ואת המדיניות המיועדת לנטר עובדים של הממשלה הפדרלית, חיילים וצוותי בריאות, השבים ממערב אפריקה.

קישור לאתר ביטחון המולדת

אחת הדוגמאות למורכבות זו, הינה כדלקמן: ההנחיות של ה-CDC קובעות כי על כל אדם השב מארץ נגועה באבולה לעבור רמה מסויימת של ניטור – בהתאם לרמת החשיפה שלו למחלה ולתסמינים שהוא הוא היא מפגינים. מאידך, המדיניות של הפנטגון גורסת כי אנשי המבצע השבים לארה"ב, שלא היו חשופים למחלה – כגון אזרחים, צוותי אויר ותעבורה, ועוד – אינם חייבים לעבור הסגר של 21 יום. מדינות כגון ניו-יורק וניו-ג'רזי מטילות מגבלות על עובדי בריאות המגיעים לתחומיהן לאחר שהות במערב אפריקה. מגבלות אלה זכו לביקורת מצד הבית הלבן.

כידוע, אבולה מועברת במגע ישיר עם דמו של חולה או עם נוזלי גופו. הוירוס מתפשט רק לאחר שהאדם הנגוע מגלה תסמינים של המחלה – במהלך יומיים עד 21 יום לאחר שנחשף לוירוס.

בשבוע שעבר, פנה כתב לנשיא אובאמה בשאלה אודות ההבדלים בין קווי המדיניות השונים באשר לניטור המחלה והעברת הצוותים השבים ממדינות הנגועות באבולה להסגר. השאלה התייחסה גם למדיניות החדשה של הצבא. "המדיניות של הצבא זה עניין אחר, כמובן. זאת, משום שהם, בראש ובראשונה, אינם מטפלים בחולים כלל," השיב הנשיא. "שנית, אנשי הצבא לא הגיעו לשם מרצונם, אלא בפקודה, כלומר מטעם הממונים עליהם, ובסופו של דבר בפקודתי שלי, כמפקד העליון של הצבא. לכן, איננו מצפים שהחוקים הנוגעים לאנשי הצבא יהיו זהים לאלו החלים על אזרחים. הם כבר פועלים במסגרת מנוטרת ומבוקרת מעצם היותם אנשי צבא."