בדיקות ביטחוניות באמצעות סורק גל מילימטרי לנכנסים בשערי בתי כלא בארה"ב

Millimeter wave scanner

This post is also available in: English (אנגלית)

Millimeter wave scanner
סורק גלים מילימטרי

שרות בתי הסוהר הפדראלי של ארה"ב (Federal Bureau of Prisons) בוחן טכנולוגיה חדשה למערך האבטחה של בתי הסוהר הפדראליים – סורק גלים מילימטרי   (Millimeter Wave Scanner) לבדיקת מבקרים, אסירים ועובדים בכלא.

כיום, עובדים, אסירים ומבקרים עוברים בדיקות גופניות, בעוד שסורק הגלים המילימטרי החדש מאפשר זיהוי פריטים אסורים במהירות רבה וללא בדיקה פולשנית. הסורק עומד בתקני בטיחות בינלאומיים, אינו גורם נזק לילדים, לנשים הרות או לנושאי שתלים רפואיים.

פרסום יחידת המידע והמדע של המשרד לביטחון פנים בט"פ עולמי מוסר כי הסורק החדש מופעל לניסיון בששה בתי סוהר פדראליים בהם מחליפה שיטת סריקה זו את הבדיקה הגופנית.

סורקים מילימטריים נמצאים בשימוש בנמלי תעופה רבים בעולם. מנהל ביטחון התעופה (TSA – Transporation Security Administration) בארה"ב מפעיל 740 סורקי גלים  מילימטריים ב-160 נמלי תעופה ברחבי המדינה.

קישור לאתר ביטחון המולדת

בשרות בתי הסוהר הפדראלי הוחלט כי לכל מבקר או עובד שיטת הבדיקה החדשה תוסבר לפני שיוחל ליישמה. הסיבה לכך היא כי בשעתו, כאשר השיטה הונהגה לראשונה בנמלי תעופה, נמצא שהגלים המילימטריים יוצרים תמונה של גוף האדם, שהתפרשה על ידי רבים בארה"ב, כחדירה לתחום הפרט ופגיעה בזכויות האדם. לפיכך קבע ה-TSA שהמכשירים לא יציגו למפעילים את התמונה הנסרקת במלואה, אלא יוכנס אלמנט נוסף לציוד הנותן למפעיל 'תמונת סריקה נקייה' או מתריע על 'תמונת סריקה עם בעיה', ואז מחליט מפעיל המכונה על המשך הטיפול בנבדק.

גלים מילימטרים (גמ"מ) הם בעלי אורך גל של 1 עד 10 מ"מ. אלו התדרים המתאימים ביותר לגילוי חפץ, או נשק, החבוי בגוף האדם העובר בנמל תעופה או מבקש להיכנס לבניין מאובטח.

איך עובד סורק גלים מילימטרי?

millimeter wave scanner

במכשיר מותקנים שני משדרים מסתובבים המשדרים גלים מילימטריים. כאשר הנבדק ניצב בתוך מסגרת הבדיקה, האנרגיה הנישאת בגל המילימטרי והעוברת דרך הבגדים נקלטת באמצעות שני מקלטים הקולטים את האינפורמציה החוזרת מגוף הנבדק, יוצרים תמונה ושולחים אותה לצג המפעיל הבודק.

ככל הידוע, קרינה באורך גל מילימטרי (בתדר ובעוצמה המופעלים בסורקים) אינה גורמת לגוף האדם שום נזק קרינה.