ישראל חייבת לצאת מארון העמימות ולעבור למדיניות של "מאזן אימה"

This post is also available in: English (אנגלית)

Iran nuclear programהעובדה שאיראן מתקדמת במהירות בנתיב המסוכן של פיתוח יכולת גרעינית המהווה איום אסטרטגי-קיומי על ישראל מזמן איננה סוד, ולכן סביר להניח שישראל כבר נערכה וגיבשה את המענה הנכון לאיום. מטעמים ברורים אין דרך לפרט בגלוי את האסטרטגיה הישראלית, אך כדי להעריך אל נכון מה עשויה להיות המדיניות ההגנתית וההתקפית של ישראל בעידן הטרום-גרעיני שבו אנו חיים – זאת ניתן ללמוד מניתוח המהלכים של מדינות אחרות שנאלצו להתמודד עם איום דומה. דוגמה טובה לסיטואציה כזו אפשר למצוא במערכת יחסי האיום הגרעיני ההדדי ששררה במשך שנים בין שתי האויבות הגדולות בתת-היבשת ההודית: פקיסטן והודו.

תחילה הסתירו שתי המדינות העויינות האלה את העובדה שהן צועדות בנתיב הגרעיני, ושמרו את פעילותן תחת הכותרת של "אופציה גרעינית" שהייתה עטויה במסך של עמימות, בדיוק כפי שנהגה, ועדיין נוהגת, ישראל – לפי פרסומים זרים. כדי להפוך את מאזן האימה המעורפל בין השתיים למוחשי, יצאו הודו ופקיסטן מארון העמימות וביצעו ניסויים בנשק גרעיני. במקביל, גובשה בהודו מדיניות ביטחונית שמטרתה הייתה להבהיר לעולם, ובעיקר לפקיסטן, כי כדי להשיג הרתעה גרעינית אמינה, במסגרת של "מאזן אימה", יש להשתית את המדיניות על שילוש אסטרטגי כזה:

  • טילים בליסטיים ניידים או נייחים המוצבים על הקרקע כשהם נושאים ראשי חץ גרעיניים
  • פצצות אטום שאותן ניתן לשאת אל יעדי האויב באמצעות מטוסים
  • טילי שיוט גרעיניים המשוגרים מצוללות במסגרת מה שנהוג לכנות "יכולת המהלומה השנייה"

מצב דברים דומה מתפתח במערכת האיום האטומי האיראני על ישראל וככל הנראה סביר להניח שלישראל לא יהיה מנוס אלא לשנות את מדיניות העמימות שלה, לפי פרסומים זרים, ולהתחיל לפסוע בנתיב של "מאזן אימה" שיבהיר לאיראנים עד כמה נורא יהיה המחיר שהם ייאלצו לשלם בכל מקרה של ניסיון פגיעה בישראל. למשל: בטהרן מתגוררים כ-10 מיליון תושבים. איראן חייבת להבין, כי אם ישוגר מאיראן לעבר ישראל אפילו טיל אחד – קונבציונאלי או אחר – תהיה משמעות התגובה הישראלית הנחתת הרס והרג של מאות אלפי אנשים בבירת איראן. בהרס נורא מן הסוג הזה לא תוכל איראן לעמוד.

iHLS Israel Homeland Security

אחד ממומחי הגרעין החשובים של ישראל היה פרופ' יובל נאמן שכבר לפני עשור עסק בשאלה באילו נסיבות תצטרך ישראל לנטוש את מדיניות העמימות הגרעינית שלה. דעתו של נאמן הייתה נחרצת. בכנס מומחים בנושא הטרור שהתקיים בוושינגטון השמיע נאמן את הדברים הבאים: "במדיניות העמימות הגרעינית הנקוטה בידי ישראל יש יתרון רב ואין לנטוש אותה, אלא אם כן נוצר איום גרעיני מוכח מצד מדינה עוינת". וכדי שלא יהיה מקום לטעות הוסיף נאמן דברים ברורים שראו אור במאמר שפרסם ב"ידיעות אחרונות" (08/05/96). וכך כתב נאמן: "ההמלצה שלי למדינת ישראל לעבור מעמדת העמימות הגרעינית הנוכחית שלה להרתעה המבוססת על יכולת גרעינית מוצהרת, כולל יכולת "מכה שנייה ממוטטת"… אם וכאשר יסתבר ביום מן הימים שבידי האיראנים מצוי נשק גרעיני אופרטיבי".

כדי לעבור מעמימות ל"מאזן אימה" ישראל אינה צריכה להציג בפני העולם ניסוי גרעיני מתוצרת כחול-לבן ואינה חייבת להודיע במפורש שיש בידיה נשק גרעיני ויכולת מבצעית להנחית אותו על מטרות אויב. אבל כדי להרתיע את איראן הגיעה העת שהאיום הישראלי יהיה יותר מוחשי. את זאת אפשר להשיג בשיטות של לוחמה פסיכולוגית, בפתיחת  הנושא לדיון ציבורי-תקשורתי שיבהיר לעולם מה האופציות של "מאזן האימה הישראלי". רק "מאזן אימה" שאליו נלווים מסרים ברורים, אף אם לא רשמיים, ירתיע את איראן ממימוש תכניות ההשמדה שלה.

בסיטואציה האסלאמית-פנאטית המתפשטת כיום כמגיפה מסוכנת ברחבי העולם, ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה להיות חלשה. בעיני האסלאם הרצחני הזה אין לחלשים זכות קיום.