This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

dhsחברי הסנאט והקונגרס בארה"ב יתמקדו השבוע באיום נושאי הדרכונים המערביים, חברי ה"מדינה האסלאמית" בעיראק ובסוריה (דאעש), המנסים להיכנס לארצות הברית בטיסות אזרחיות, מסחריות רגילות.

הוועדה לביטחון המולדת של בית הנבחרים האמריקני תתכנס היום כדי לדון באיום הטרור, במסגרת שימוע שכותרתו "סיכונים עולמיים למולדת".

לדברי חברים בוועדה, לארגון דאעש אלפי חברים הנושאים דרכונים מערביים ואלו יכולים להסתנן לגבולות ארה"ב בקלות מבלי להיחשד או להתגלות.

יושב ראש הוועדה לביטחון המולדת מייקל מק'קאול (נציג טקסס בקונגרס מטעם הרפובליקנים), אמר כי חשוב להציג ולדון בנקודות התורפה הפוטנציאליות של מתקנים אמריקניים אסטרטגיים כגון שדות תעופה וחשיפתם לפעולות טרור.

"האלימות יוצאת הדופן של דאעש הדהימה את המצפון הבין-לאומי בעוד הארגון ממשיך בדרכו ומבצע פיגועי טרור ברחבי סוריה ועיראק" אמר מק'קאול בהודעה שנתן לעיתונות והוסיף: "הדאגה המרכזית והעיקרית שלנו היא האופן והמהירות בו הארגון הזה ממשיך להתרחב ולגייס חברים, ממדינות רבות במערב. כאוחזי דרכונים אירופאיים או אמריקניים, פוטנציאל הסיכון של פעולת טרור שהם יבצעו גדול ומדאיג".

iHLS Israel Homeland Security

לפני שתתכנס הוועדה יעידו בפניה גורמים מקצועיים בכירים מה-FBI, מהמחלקה לביטחון המולדת (ה-DHS) ומהמכון הלאומי למלחמה בטרור.

יו"ר הוועדה, חבר הקונגרס מק'קאול, אמר עוד, כי הדיונים בוועדה יתמקדו באיומים על המדינה מצד ארגון הטרור ועל המאמצים שיש לנקוט כדי להגן על האוכלוסייה מבית.

"אנו נבחן גם את הסיכונים המתמשכים הנשקפים לנו כאומה מצד אל-ק'אעידה ושותפותיה בעיקר בסוריה ובתימן בד בבד עם בחינת הסיכונים הוירטואליים, בעיקר בעולם הסייבר, איתם מתמודדת ארצות הברית" הוסיף יושב הראש.

תת הוועדה לענייני בטחון ותחבורה, תתכנס ביום חמישי השבוע, לשימוע במהלכו תעלה לדיון סוגיית "הבטחת 'שמים בטוחים' מבלי לפגוע בשמירת הפרטיות וחירויות האזרח"