This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

south africaרשות התעופה הדרום אפריקנית (ה- SACAA) מסרה כי היא נמצאת בסיום תהליך מיסוד ההנחיות והתקנות הממשלתיות לשימוש בכלי טיס בלתי מאוישים, הצפי לפרסומן עומד כעת על מרץ 2015.

עד מועד פרסום ההנחיות החדשות, נמצאות בתוקף התקנות הקיימות, על פיהן כל המטיס כטב"מ יכול להיקנס ב- 50,000 ראנד (כ- 3500 אירו) או להיענש במאסר בן 10 שנים, או שניהם.

באפריל השנה, הודיעה הרשות כי תהדק את האכיפה על מפירי החוק העושים שימוש בלתי חוקי במרחב האווירי האזרחי בכלי טיס בלתי מאוישים ותשית קנסות כבדים על מי מטיסי הכלים, שלא כדין.

לפי ה- Defense Web, כלי טיס לא מאוישים המופעלים במרחב הנמצא מעל אדמות פרטיות, אינם עומדים אף הם בדרישות של רשות התעבורה האווירית הדרום אפריקנית ובכך מפירים למעשה את הנחיותיה.

AUS&R ban_ 960x300

ברם אולם, בהיעדר חוק מתאים, המסדיר את הנחיות הטייס עליהן מופקדת ה- SACAA,

טייסים ומפעילי כלי טיס בלתי מאוישים, לא יכולים להיקנס בפועל או להיענש במאסר, כך מוסר האניה קאיסר, יו"ר ונשיא האיגוד המסחרי של מטיסי כלים בלתי מאוישים במדינה – CUAASA.