iHLS TV – האקרים סינים, רעידת אדמה בסין, משטרת מיזורי, בטיחות כלי רכב, גלאי מתכת באיצטדיון

This post is also available in: English (אנגלית)

ידיעות ונושאים שהוזכרו במהדורה:

מעצר האקר סיני

מצלמות מרחפות מסייעות לצוותי חירום ברעידת האדמה בסין

משטרת מיזורי משתמשת בכח אש רב

בטיחות כלי רכב: מערכת למניעת התנגשויות עד שנת 2020

גלאי מתכות יוצבו ביאנקי סטדיום בניו יורק