בטחון ובטיחות נמלים מזווית תת-ימית

Photo: U.S.Navy

This post is also available in: English (אנגלית)

Photo: U.S.Navy
Photo: U.S.Navy

האם על כלי שיט בלתימאוישים (כשב"מים) תתימיים להוות חלק מן הפעולות לבטיחות הנמל ולבטחונו? בהחלט.

בצבאות השונים, במסגרת המחקר המדעי ותעשיות הגז והנפט כבר אימצו זה מכבר את השימוש בכשב"מים תתמימיים לביצוע סקרים תתימיים ותצפיות סביבתיות, לרבות כלי שיט אוטונומיים תתמימיים. נמל אוםקסר שבעיראק טוהר ממוקשים בזמן שיא ב-2003 במהלך מלחמת עיראק השנייה בזכות שימוש בכשב"מים כדי לזהות עצמים דמויימוקשים על מנת לקבוע אם הם מסוכנים, אם לאו. להלן סקירה אודות ערכם של כלים בלתי מאוישים (הן על פני השטח והן מתחת לפני הים) במסגרת הפעולות לבטיחות נמלים ובטחונם.

בטחון נמלי ים ובטיחותם קשורים באותה המידה הן בניטור סיכונים וסכנות הנובעים מן הסביבה התתמימית והבנתם והן בהיבטים היבשתיים של המצאי בנמל. עם העלייה בגודלם של כלי השיט ובעומק השוקע (Hull, Draft) הדרוש להם, התמרון בתוך הנמל "לחוץ" יותר וכלי השיט עלולים להתחכך בקרקעית הנמל. כחוקר ימי עבור הרשויות באלסקה, כותב המאמר צלל במימי נמלים רבים ומיפה מאות פרטי פסולת גדולים שנחו על הקרקעית. החפצים מצאו את דרכם לקרקעית במהלך מלחמת העולם השנייה. איך יכולים כלי שיט תת ימיים לסייע למפעילי הנמל לשמור על הבטיחות והביטחון?

כשב"מים תתימיים יכולים לאסוף בצורה דיסקרטית מידע חיוני עבור מקבלי ההחלטות, מידע שבסופו של דבר מגיע לרשויות אכיפת החוק ולהנהלת הנמל.

כאשר הכשב"ם התתימי נמצא בבעלות הנמל ומתופעל על ידי ההנהלה, אין חובה להסתמך על גורמים חיצוניים לצורך איסוף מידע ביטחוני ובטיחותי רגיש.

כשב"מים, תת ימיים וכאלו ששטים על פני הים, זולים יחסית ליצור ונמצאים כבר בידיהם של אויבי ארצות הברית. במהלך העשור האחרון נרשמו כבר תקריות שבהן נחילים של כלים מהסוג הזה השתתפו במתקפות ברחבי העולם, ומומחים צבאיים סבורים שהשימוש בהם נגד מטרות אמריקאיות הוא רק ענין של זמן.

כנס כלים בלתי מאוישים 2014 – ישראל

 AUS&R728x90 650

ניתן לפרוס במהירות כשב"מים תתימיים במטרה לאתר ולסרוק ספינות לפני הגעתן לנמל. איסדיריותכמו חפצים מסוכנים מדווחות מיד לרשויות עוד לפני כניסת הספינה למתחם.

בכשב"מים תתימיים מותקנים חיישנים מתוחכמים, ומטע"דים (מטענים יעודיים) הכוללים סונאר, מצלמות וזרועות תפעול רב שימושיות.

כשב"מים תתימיים יכולים למלא משימות תצפית ומעקב מתחת לפני הים, בנמלים, מתחת לרציפים גדולים ובאזורים מכוסי קרח.

כשב"מים תתימיים יכולים לפעול בסביבות מסוכנות, כמו באיזורי דליפות נפט או כימיקלים, במטרה לקבוע את גודל הדליפה וכיוון התפשטות החומרים הרעילים. בסביבות מזוהמות מהסוג הזה ראוי להשתמש בכלים בלתי מאוישים שהם קלים לניקוי, במטרה לצמצם את הסיכון לבני האדם ולנכסים חיוניים אחרים.

החיישנים שנושא הכשב"ם התתימי יכולים למדוד זרמים ורמות מליחות באזורים חשובים בנמל. רמות מליחות חשובות לצורך תכנון הליכי פריקה וטעינה של ספינות משא בנמלים שבהם המים רדודים יחסית. באותו האופן הנהלת הנמל יכולה להשתמש בכשב"מים תתימיים כדי לסייע למפעילי ספינות ענק מגושמות יחסית לנווט בבטחה בנמל.