This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ידיעות ונושאים שהוזכרו במהדורה:

משטרת מיאמי בוחנת מל"טי תצפית ומעקב חדשים

מיניטרקטור משוריין חד לכוחות אכיפת חוק

מומחים מודאגים ממתקפת אבולה באמצעות "פצצה מלוכלכת"

ממשלת ארה"ב מאחדת מרכזי היתוך מידע לאומיים