This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חברות ישראליות מתמודדות בימים אלה מול חברות אמריקאיות על חוזה צבאי גרמני לאספקת כלי טיס בלתי מאוישים.

כטב
כטב"ם ה Heron-1 של התעשייה האווירית. צילום: מחלקת ההגנה האמריקאית

בשבוע שעבר דיווחנו כי חברת Airbus והתעשייה האווירית ישתפו פעולה וימשיכו לספק כטב"מים לצבא גרמניה. שתי החברות יספקו לצבא פתרון "גישור" עד לכניסתו לפעילות מבצעית של כטב"ם אירופאי בשנת 2020. מדובר בכטב"ם המבוסס על ה Heron-TP של התעשייה האווירית, ולצבא תהיה אפשרות לרכוש אותו או להמשיך במדיניות ליסינג שבה השתמש בעבר.

iHLS – Israel Homeland Security

AUS&R-2014  650x80

כטב"ם ה Heron הוא המתחרה העיקרי של ה Predator האמריקאי, ולפי מקורות אירופאים התחרות תהיה קשה ותערב לחץ מצד ארצות הברית על הגרמנים.

לפי אותם המקורות גרמניה תצטרך להחליט בקרוב מה תעשה כשהחוזה הנוכחי עם הצבא ו Airbus יסתיים. במסגרת החוזה הושכרו שלושה כטב"מים מדגם Heron-1 של התעשייה האווירית, ששימשו את כוחות הצבא לצרכי תצפית ומעקב באפגניסטן.