This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

לראשונה רובוט ימי מונע בכוח גלי הים שיבצע משימות צבאיות, HLS ואזרחיות במרחבי האוקיאנוסים, ישמש גם להגנת חופים ונמלים

צילום: Liquid Robot
צילום: Liquid Robot

שתי החברות האמריקניות LIQUID ROBOTS ו-ELECTRONICS USSI מפתחות בפעם הראשונה רובוט תתימי להגנת חופים ונמלים ואיסוף מודיעין, המונע בכוח גלי האוקיאנוס.

שתי החברות הודיעו שהמערכת מבוססת על הרובוט WAVE GLIDER – הפלטפורמה הרובוטית האוטונומית הראשונה בעולם המונעת ע"י שילוב של כוח הגלים ואנרגיה סולארית. חברת ELECTRONICS USSI תספק לרובוט מערכת זיהוי אקוסטי ועיבוד אותות. הרובוט מסוגל לאתר מטרות במים על סמך גלים אקוסטיים ולשדר את המידע לתחנות שליטה ובקרה בחוף וכן לכלי רכב וטיס ביבשה ובאוויר.

offshore_650x90

iHLS – Israel Homeland Security

המערכת תוכל לבצע משימות צבאיות, אזרחיות ומשימות HLS, כמו איסוף נתונים, סריקת אזורים רחביידיים, דיווח על בעליחיים, הגנת חופים ונמלים ומשימות צבאיות אחרות, מדידות טמפרטורות המים ומהירות הרוח. חברת USSI מתמחית בפיתוח ציוד סונאר, מערכות אלקטרוניות ואקוסטיות ללוחמה נגד צוללות וציוד תתימי למשימות HLS ואחרות. היא מספקת לצי של ארה"ב מצופים אקוסטיים.

הרובוט WAVE GLIDER מונע בכוח גלי האוקיאנוס ואנרגיה סולארית שהוא אוצר, ומסוגל לנוע בתנאי ים קשים, זרמים חזקים במעמקים ורוחות חזקות על פני המים. הוא יודע להתאים את מתארי התנועה והמהירויות לתנאיים המשתנים במהירות. הוא מורכב משני חלקים – חלק אחד צף על פני המים והשני שקוע בעומק של 6 מטרים מתחת לפני הים. שני החלקים מחוברים ביניהם על ידי כבל מיוחד. החלק הצף נע במהירות רבה יותר בגלל עוצמת הגלים, ואילו החלק השקוע נע בעומק במהירות איטית יותר. הבדלי המהירויות מעניקים לרובוט את האצת התנועה