This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת סא"ל (מיל') ד"ר דני שוהם

צילום אילוסטרציה (123rf)
צילום אילוסטרציה (123rf)

מאמצי השמדת הנשק הכימי סובלים מעיכובים משמעותיים, ביחוד בגלל היחס המזלזל של נשיא סוריה אל הפקחים הבינלאומיים. זאת ועוד, לא ברור אם 1,300 הטונות של הכימיקלים המסוכנים שעליהם הכריז אסד כשחתם על אמנת הנשק הכימי באמת מייצגים את כל הכמות שברשותו. גם אם אסד יעמוד בהתחייבויותיו להפרד לחלוטין מהנשק הכימי שברשותו, מאגר הנשק הביולוגי שלו עדיין ישאר בידיו.

למרות העברת הנשק הכימי סוריה הפגינה רגשות סותרים, אפילו חמקמקות של ממש, ביחס למחויבות שלה לדרישות האו"ם והארגון למניעת הפצת נשק כימי להשמיד את הנשק והתשתיות שקשורות אליו. לפי לוח הזמנים של תכנית ההעברה הוצאת הנשק הכימי מסוריה מתעכבת כבר יותר מחודשיים. ב-21 בפברואר סוריה ביקשה רשמית להחיל לוח זמנים חדש להשלמת ההעברה, אבל כבר ברור כי תאריך היעד הסופי – ה-30 ביוני, כבר לא מציאותי.

iHLS – Israel Homeland Security

סביר להניח שבכל מקרה לא כל הנשק הכימי הסורי יעזוב את המדינה ויושמד, וקשה לדעת מה יהיה גורלם של הכימיקלים שישארו מאחור. המורכבות של המצב בסוריה מקשה מאוד על ישום תוכנית הפירוק מנשק. דוגמאות נוספות מהאזור רק ממחישות עד כמה הפירוק המוחלט של סוריה מנשק כימי רחוק מהישג יד. לוב, למשל, שמרצונה החופשי פתחה בהליך פירוק מנשק כימי בשנת 2004, עדיין לא השלימה אותו.

במונחים ריאליים, לפיכך, אומות המערב יכולות לצפות במקרה הטוב להשמדת חלק משמעותי ממאגר הנשק הכימי הסורי. גורלם של הכימיקלים שישארו מאחור הוא סיבה טובה מאוד לדאגה.

מרכז בגין סאדאת, Perspectives, גליון 239

לחצו כאן לקריאת המאמר המלא (באנגלית)