הגנת הגבולות – מונחים בסיסיים

This post is also available in: English (אנגלית)

מאת בועז זלמנוביץ

אבטחת הגבול מפני חדירה ומעבר שאיננו חוקי, היא אחד התחומים המעסיקים יותר את גורמי הביטחון והתעשיות בעולם. ארה"ב משקיעה כיום בתחום אבטחת גבולותיה יותר מכל תחומי אכיפת החוק האחרים ביחד. הסקירה הזו מבקשת לבחון כמה מושגים ועקרונות מרכזיים הקשורים בכך (הסקירה לא תעסוק בהברחות דרך מעברי הגבול הממוסדים, באבטחת המרחב הימי והמרחב האווירי מפני חדירות).

סוכני משמר הגבול אמריקאים בפעולה (CBP Photography)
סוכני משמר הגבול אמריקאים בפעולה (CBP Photography)

גבול איננו רק הסימון או רצועה צרה של מכשול, אלא יש להתייחס אליו כמרחב. שממדיו מותנים בתבליט, בתכסית ובמגבלות אחרות המאלצות לפעול בהתאם להן, והמשפיעות על האופן שבו מאבטחים את הגבול. הגורמים המשפיעים על התפיסה המבצעית לאבטחת מרחב הגבול ועל הטכנולוגיה:

היחסים בין המדינות השכנות, לדוגמה: גבול מלחמה שהוא סגור, כלומר אין בו מעבר חוקי, אך הצדדים מונעים פעילות בלתיחוקית בו; גבול "שלום קר" שבו אין מלחמה, יש בו מעבר חוקי מוגבל אך אין שיתוף פעולה וגבול "שלום אמיתי" שבו יש מעבר חוקי, ושיתוף פעולה ביטחוני ברמות שונות בין השותפות לגבול.

הטופוגרפיה של מרחב הגבול התבליט והתכסית. האם זהו גבול טבעי הנמשך לאורך גורמי הנוף או שזהו גבול מלאכותי ללא התחשבות בתוואי נוף. מה המאפיינים הטופוגרפיים: מדברי, הררי, צמחיה, שטחים רטובים, סוג הקרקע, השפעות מזגהאוויר ועוד. הטופוגרפיה משפיעה על דרכי הגישה והמעבר האפשריים של הגבול – החוקיות והבלתי חוקיות; כך גם המרחק בין הגבול לבין יעד התנועה של החודר את הגבול – תכסית שאפשר להיטמע בה (ישובים, יערות, מערות וכו') או כביש סואן שאפשר להשתמש בו כדי להעלם ולהתרחק מהזירה, היעד לחדירה מודיעינית או התקפה. למשל, אם כל השטח בין הגבול לבין הישוב הגדול הקרוב הוא מדבר חשוף ומדובר בעשרות קילומטרים או שהישוב מצוי ממש סמוך לגבול.

מעבר בלתי חוקי נעשה מכל ממדי הגבול. דבר המשפיע לא רק על הקביעה הראשונית כיצד למנוע את החדירות, אלא גם כיצד יאותגר המערך שיבנה: מהצד – לא תמיד מחסום הגבול נמתח לאורך כל הגבול, לדוגמה בין מקסיקו לארה"ב. במקרים אחרים המחסום מסתיים בחוף הים או נמשך למרחק קצר לתוך הים. מלמעלה – מעבר עילי של המכשול בשיטה הפשוטה של סולם או אמצעי טיפוס אחר. הברחת סמים או כסף נעשתה גם בהשלכה לעבר השני. השימוש במטוסים או כלי טיס קלים גם הוא נפוץ. דרכו – במקרים רבים אין מכשול גבול כלל. במידה ויש, פריצתו יכולה להיעשות בהסתר, שיטה המאפיינת גורמי טרור וגורמי סחר בלתי חוקי או באופן רועש ואלים, תופעה המאפיינת יותר גורמי טרור, כדוגמת חטיפת השריוניות המצריות וחדירתן לישראל באזור כרם שלום. מתחת – מנהרות הן אמצעי פופולרי לחציית גבולות. מנהרות הברחה מאפיינת אזורים בנויים משני צדי גבול סגור ומפוקח היטב. כדוגמת, גבול ארה"במקסיקו שבו נמצאו בשנים האחרונות כ-140 מנהרות, חלקן גדולות ומצוידות היטב.

פעילות האוכלוסייה משני צדי הגבול. לעיתים מרחב הגבול כולל בתוכו אוכלוסייה מאחד הצדדים או משניהם. למשל, האם מתגוררים ביישובי קבע במרחב או האוכלוסייה נוודית; האם ישנה פעילות מסחרית, חקלאית או תיירות במרחב הגבול. בכך האוכלוסייה משפיעה על תכסית מרחב הגבול, על היכולת להפעיל גורמי ביטחון וטכנולוגיות ועל הוראות הפעולה והפעלת האש.

iHLS – Israel Homeland Security

האויב (היריב). אופיו של היריב משפיע על שיטת הפעולה ועוצמתה. מטרות ההברחה העיקריות, כדוגמת הברחת נשק, סחורות, סמים, בעליחיים ואדם; האם מדובר בפעילות מאורגנת של מדינה (חדירה מודיעינית או פשיטה), ארגוני פשיעה וארגוני טרור או פעילות של בודדים; מה עוצמת "זרם" המעבר הבלתי חוקי; מה מידת האלימות שמפעילים מבריחי הגבול.

הסוכנויות המשתתפות באבטחת הגבול. שיתוף פעולה פניםמדינתי בין הגורמים השונים העוסקים באבטחת הגבול, ובכלל זה הגורמים מהרשויות השונות – המחוקקת, המבצעת והשופטת, משפיע על הצלחת מניעת החדירה. היכולת של כל אחת מהסוכנויות הממשלתיות לחוד ושיטות הפעולה שלה, ביחד עם היכולת לפעול יחד ולשתף מודיעין ואמצעים קובעים גם הם את התוצאה.

החוקים הביןלאומיים והחלטות האו"ם כדוגמת החלטה 1373, הקוראת למדינות למנוע תנועת טרוריסטים באמצעות אבטחת גבולות יעילה מהווים את בסיס החוקי לפעולות במרחב הגבול, אם כי גם מהוות מגבלה. בחלק מהמדינות כללים אתיים מהווים שיקול באבטחת הגבול.

שיתוף פעולה בין מדינתי או אזורי אבטחת גבול הדדית של שתי השותפות לגבול תורמת רבות להצלחה. באזורים שונים ישנם שיתופי פעולה רבמדינתיים לאבטחת הגבולות. שיתופי פעולה מחייבים התאמת הסוכנויות הממשלתיות והחוקים הביןמדינתיים. כאשר צד אחד איננו מגביל את פעילות הברחה ואף מסייע לכך, הדבר מפחית את היעילות ומחייב להתאים את התפיסה, הפעולות והאמל"ח לכך.

טכנולוגיה. כאשר אנו שוקלים את שילוב הטכנולוגיה באבטחת הגבול, הרי היא מושפעת מהתפיסה המבצעית אבל בו בזמן גם משפיעה עליה. בין השיקולים הקשורים לטכנולוגיה היו: תרומת הטכנולוגיה ועלותה; פשטות הציוד וקלות השימוש בו; היכולת והניסיון של גורמי הביטחון בתפעול ובאחזקת האמצעים; והשתלבות הטכנולוגיה החדשה באמצעים ובציוד הקיימים כיום.

המאבק בין השואפים לחדור למגני הגבול הוא מתמשך, כאשר כל צד לומד את חסרונות השני וחוזר חלילה. כפי שניתן לראות בהתפתחות מרחבי הגבול של ישראל, וכפי שהתפתחה "חומת ברלין". כך תפיסות מבצעיות, טכניקות פעולה וטכנולוגיה נמצאות במרדף מתמיד אחר מבריחי הגבול.