This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

דירקטוריון התעשייה האווירית (תע"א) בראשות רפי מאור אישר שני מינויים חדשים בהמלצת המנכ"ל יוסי וייס.

Colonel (Res.) Jacob Galifat
אל"מ (מיל') יעקב גליפת

אל"מ (במיל.) יעקב גליפת מונה לתפקיד מנהל מפעל מערכות הגנה אווירית בחטיבת מערכות טילים וחלל (מט"ח) של החברה. מר גליפת מחליף בתפקיד את בועז לוי, שמונה לסמנכ"ל בתע"א ומנהל חטיבת המט"ח. דר' אביטל שריפט מונתה לתפקיד מנהלת מפעל טילים באותה החטיבה. ד"ר שריפט מחליפה בתפקיד את אריאל מלחי, שמונה לעוזר הסמנכ"ל לפיתוח עסקים ובקרת תכניות מיוחדות בחטיבת המט"ח.

יעקב גליפת הצטרף לשורות התע"א בשנת 2008 כראש מינהל מערכות תדלוק ומערכות צבאיות במפעל תוכניות מטוסים בחטיבת בדק שבתע"א. במסגרת תפקידו היה אחראי על מנהלת תוכניות צבאיות. מר גליפת הוביל את הפיתוח העסקי של מטוסי תדלוק אווירי והסבות מטוסי תדלוק של חיל האוויר. משנת 2010 כיהן כראש מינהל מערכות ימיות במפעל מערכות הגנה אווירית של חטיבת המט"ח.

במסגרת שירותו הצבאי, בין השנים 1983-2006, מילא בהצלחה שורה של תפקידי מפתח בכירים בחיל האוויר במשרד הביטחון. סיים בהצטיינות תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מחשבים מהטכניון, ובעל תואר שני (M.Sc.), בהצטיינות, בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה מאוניברסיטת תל אביב.

IHLS – Israel Homeland Security

Avital Schrift, General Manager,  Missiles Division
ד"ר אביטל שריפט

אביטל שריפט התחילה את דרכה ב1991 באלתא מערכות, חטיבה וחברת בת של התע"א, כמהנדסת המערכת הראשונה של מכ"מ "אורן ירוק", כחלק ממערכת נשק חץ. על עבודתה זו זכתה ב2003 בפרס בטחון ישראל. עבדה כמהנדסת המערכת של מכ"מי "אורנים" וניגזרותיהם במשך שנים רבות. ב2005 עמדה בראש מינהלת מערכות הגנה אווירית באלתא. ב2010, מונתה דר' שריפט לסגנית מנהל מפעל משגב, העוסק בפיתוח וייצור מערכות לגילוי, התרעה, איכון ועקיבה ליישומי יבשה וים.

סיימה בהצטיינות יתרה תואר ראשון (B.Sc.) בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון במסגרת העתודה האקדמאית. בעלת תואר שני (M.Sc.) בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, ובעלת תואר דוקטור (Ph.D.) במחלקה למתמטיקה שימושית ומדעי המחשב במכון ויצמן למדע. עבודתה זכתה לפרסומים אקדמיים בכנסים ובירחונים מדעיים. בנוסף, ד"ר שריפט עברה לימודי הכשרה בניהול במסגרת הכשרת עתודת נשים לתפקידי דירקטוריות באוניברסיטת תל אביב.