This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

יש להטיל על צה"ל את הפיקוד על ניהול המערכה בעת מצב חירום של מתקפת סייבר, ולשם כך על צה"ל להקים פיקוד סייבר.

Col. Naty Cohen
אל"מ נתי כהן

זו מסקנתו העיקרית של אל"מ נתי כהן, מבכירי אגף התיקשוב בצה"ל, בעבודה אקדמית שהגיש לסיום לימודיו במכללה לביטחון לאומי. אל"מ כהן הרצה בחלקו הראשון של כנס בנושא המשכיות עיסקית בחירום טכנולוגיות IT ותקשורת, המתקיים היום בבית חיל האוויר בהרצליה.

מסקנות אל"מ כהן הן כי יש כמה וכמה ארגונים ויחידות העוסקים בהגנה מפני התקפות סייבר, אולם במצב חירום אין מי שיקח אחריות ויקבע את סדרי העדיפויות. האיום הוא ממשי – איראן, למשל, הקימה מועצה למלחמת סייבר, נחשפו יחידות מיוחדות בסין למלחמת סייבר, רוסיה תקפה את אסטוניה וגרמה לה נזקים כלכליים קשים, ויש דוגמאות נוספות.

IHLS – Israel Homeland Security

המענה, לדעת אל"מ כהן, הוא הקמת מרכז לאומי לניהול המערכה, מרכז אופרטיבי מדינתי שיתן מענה לצרכי ההגנה, הקמת גוף מרכזי אזרחי למשימה זו, וכמובן שיתוף מלא של כל הגורמים כמו משרדי הממשלה, שב"כ ומוסד, משטרה (לטיפול בהתקפות סייבר בתחומי הפשיעה) ועוד. על כל אלה יש להטיל את הריכוז על צה"ל (להקים פיקוד סייבר) עקב יכולותיו המיוחדות בתחומים אלו.

ראש אגף החירום במשרד התקשורת, איתן שטיינר, הסיק מסקנות מאירוע הסערה, וקבע נחרצות כי התובנה המרכזית של משרד התקשורת מהסערה היא כי ש"אין תקשורת ללא חשמל". אספקת חשמל היא חיונית לרציפות תפקודית של ארגונים, תשתיות ומתקנים חיוניים במצבי חירום. לדבריו תשתיות התקשורת לא נפגעו בסערה, אולם נפלו אתרי קצה של המערכות הסלולאריות, נהרסו ארונות רחוב, היו תקלות בשידורי טלויזיה וצוותים טכניים התקשו לנוע בדרכים. מסקנתו של איתן שטיינר הנחת העבודה היא שמקרה חירום יקרה, והשאלה איננה 'אם' אלא 'מתי'. גם שטיינר התייחס לאיום התקפות סייבר על מערכות תקשורת כאל איום מרכזי רציני שיש להיערך נגדו.

את הכנס פתח אבי יריב מאתר iHLS, שאיזכר את יום הולדתו הראשון של האתר, וקבע כי זה היום אתר המדיה הגדול בעולם שכל עיסוקו בתחומי הגנת המולדת. עד כה נרשמו באתר מליון כניסות בארץ וב-212 ארצות אחרות, ופורסמו קרוב ל-2,000 כתבות בנושאי HLS.