This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

15912132_m featureשדות התעופה בארצות הברית נאבקים נגד שינויים בחוקים הפדרליים, שיאלצו אותם החל מהשנה הבאה לשלם את שכרם של המאבטחים בעמדות הבידוק הביטחוני.

שני איגודים מקצועיים הגישו תביעה משפטית נגד רשות אבטחת התחבורה (TSA) האמריקאית במטרה לעצור את השינויים. אחת מהתקנות שכלולות בשינויים החדשים משמעותית במיוחד, ועשויה להביא לעלייה במחירי כרטיסי הנסיעה כדי לאפשר לרשות להמשיך ולאייש את העמדות.

העברת האחריות על עמדות הבידוק לשדות התעופה עצמם תחסוך ל TSA כ-80 מיליון דולר בשנה הבאה, אבל עורך דין המייצג את שדות התעופה אמר שעלות ההעסקה וההכשרה של אנשי אבטחה חדשים תגיע ל-130 מיליון דולר. רשות האבטחה בתחבורה אחראית כרגע על עמדות הבידוק בכשליש משדות התעופה האמריקאיים.

IHLS – Israel Homeland Security

בחודש שעבר 155 שדות תעופה קיבלו הודעה לפיה יאלצו לתפעל בעצמם את עמדות הבידוק החל משנת 2014. כ-124 מתוכם הגישו עתירה נגד ההחלטה לרשות, אבל בקשתם נדחתה.

המאבטחים של ה TSA שומרים על נתיבי היציאה בשדות התעופה, ומונעים מנוסעים שלא עברו בידוק ביטחוני לצאת משטחים ציבוריים ולהכנס לאזורים אסורים.