This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

12775848_s featureדו"ח חדש של חברת המחקר העסקי MarketsandMarkets, שעוסק בשוק אבטחת התחבורה בחמש השנים הבאות, מחלק את השוק לכמה אגפים ומספק תחזיות עומק עבור כל אחד מהם.

לפי הערכות מומחי החברה היקף השוק צפוי לעלות מ-37.8 מיליארד דולר בשנת 2013 ל-62.96 מיליארד בשנת 2018, עם קצב גידול שנתי של 10.7% באותן השנים. ההכנסות המשמעותיות ביותר ירשמו בצפון אמריקה, והשווקים במדינות האוקיינוס השקט, במזרח התיכון, באפריקה ובדרום אמריקה יהנו מקצב גידול מהיר במיוחד באותן השנים.

מחברי הדו"ח מזהים מספר גורמי צמיחה או האטה שמשפיעים על מצב השוק.

מנועי הצמיחה העיקריים עבור אבטחת התחבורה הם, בין היתר, תלות בלתי פוסקת באמצעי בטיחות ציבוריים, תנופה אדירה של פיתוח תשתיות, החזרים גבוהים יחסית על השקעות בתחום האבטחה, ותחום ההמשכיות העסקית. מקור צמיחה משמעותי הוא פיתוח מתקני תשתיות תחבורה חיוניים ופרויקטים חדשים בכל רחבי העולם שקשורים לתחום התחבורה. האיומים ההולכים ומחמירים, תאונות קטלניות ואסונות טבע או מעשה ידי אדם – גם הם נרשמו כגורמי צמיחה.

IHLS – Israel Homeland Security

חלק מהפתרונות שמושכים משקיעים ומחזקים את נוכחותם הם תוכנות אינטגרציה, אספקת שירותי תוכנה לצרכי אבטחה, אינטגרציה של מערכות שליטה ובקרה עם מערכות תקשורת, וטכנולוגיות הדמייה מתקדמות.

ספקיות פתרונות אבטחה שונות, ביניהן Thales, Saab, Honeywell International ו Alstom, מרחיבות את תחומי הפעילות שלהן אל שווקים במדינות מתפתחות ומציעות פתרונות משולבים בפלטפורמות מאוחדות כדי לחסוך בעלויות ולהגביר את היעילות.

בנוסף, אותן הספקיות תפסו לעצמן עמדה נוחה בשוק בעזרת קידום הפיתוח של מוצרים חדשים, שותפויות חדשות ורווחיות, ורכישות שונות.

חוקרי MarketsandMarkets חילקו את שוק אבטחת התחבורה לפי ענפים שונים (שדות תעופה, נתיבי סחר ימי, כבישים), אזורים ושירותים. כל ענפי התחבורה מחולקים חלוקה נוספת לאבטחת תשתיות הענף ולאבטחת הענף עצמו. אבטחת התשתיות כוללת בידוק נוסעים וסריקת מטענים, מערכות תקשורת מאובטחות, איתור חדירות למתחמים ומערכות הגנה הקפית, גילוי אש ומערכות כיבוי, מערכות צילום במעגל סגור ובקרת כניסה. אבטחת הענפים כוללת פתרונות בקרת תנועה, מערכות ניווט ועוד.