This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת לירן ענתבי

23327300_mמאמר חדש, שפורסם על ידי המכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), מנסה לענות על שאלות שעולות סביב השימוש ההולך וגובר בכלים בלתי־מאוישים ורובוטים, אמצעים שתופסים מקום משמעותי בשדות הקרב של תחילת המאה ה־21. כלים אלה מוכיחים את עצמם מבחינה מבצעית, והדבר מוביל למגמה גוברת של פיתוח והצטיידות בהם בעיקר בקרב כוחות לוחמים של מדינות דמוקרטיות, אך לא רק בהן. המגבלות החלות על כלים אלה כיום הן בעיקר טכנולוגיות, או מגבלות הקשורות לקושי בהטמעה שלהם בקרב הכוחות הלוחמים.

מגמה חדשנית זו מובילה לשאלות ותהיות בתחומים שונים, שהבולט בהם, נכון לשנת 2012, הוא תחום המוסר והמשפט. הדבר הביא בשנים האחרונות לקריאות להגביל את הפיתוח והשימוש בכלים אלה, אך חרף זאת, ועל אף סימני השאלה המוסריים שתחום זה מעלה, גדל באופן ניכר השימוש בכלים בלתי מאוישים.

כלים בלתי מאוישים עדיין מוגבלים מבחינה טכנולוגית, ובנוסף לקושי מסוים להגיע לרמות דיוק אנושיות ולהתמודדות עם מכשולים פיזיים, קיימת גם סכנה ממשית של מתקפות סייבר על המערכות שלהם, מתקפות שיובילו לשיתוקם או אף להשתלטות עוינת על הכלי. מעבר לבעיות המשפטיות הסבוכות ולאיומים הטכנולוגיים עולות גם בעיות חברתיות ומוסריות. השתלטות עוינת ואפוקליפטית של בינה מלאכותית על העולם, למשל, מככבת כבר עשורים רבים בתרבות הפופולרית העולמית. יש גם רבים שחוששים מכך שמלאכת ההרג והחיסול נעשית קלה מדי.

IHLS – Israel Homeland Security

Predator UAV armed with Hellfire missiles. Photo: U.S. Air Force
כטב"ם Predator חמוש בטילי הלפייר. צילום: U.S. Air Force

מגמת השימוש המוגבר בכלים בלתי מאוישים מובלת על ידי נשיא ארצות הברית, ברק אובמה, בעיקר למטרות של תקיפות אוויריות באפגניסטן, בפקיסטן ובתימן, במסגרת העימות האסימטרי המתמשך של ארצות הברית עם ארגונים לא־מדינתיים אלימים. הצהרות אמריקאיות בנוגע להגבלת השימוש והרכש של נשק בעל אוטונומיות מלאה מהוות בעיקר תגובה לתהודה לה זוכות הקריאות להגבלתו של תחום זה, אולם הדבר לא עוצר אותו, והוא עתיד להמשיך ולהתפתח הן בתחומים צבאיים והן בתחומים אזרחיים — בארצות הברית ובמדינות אחרות.

לאור זאת ניתן להסיק,שבמצב הנוכחי קיים קושי, ואולי אף חוסר רצון, להגביל את תחום הכלים הבלתי מאוישים וכי גם אם צעדים שונים יגרמו לעיכובו, הם לא יוכלו לעצור אותו לחלוטין. אין באמירה זו כדי לטעון שאין צורך בפיקוח על תחום זה ובהגבלתו, אלא להצביע על הקושי הצפוי בכך, בשל הוזלתו וזמינותו, כמו גם בשל שימושיו האזרחיים העכשוויים והעתידיים. לאור זאת חשוב שמקבלי ההחלטות והציבור יהיו ערים ליתרונות ולפוטנציאל הגלומים בתחום הכלים הבלתי מאוישים, וכן לסיכונים הטמונים בו, ויתייחסו לנושא זה בכובד ראש.

INSS – צבא ואסטרטגיה; כרך 5; גיליון 2; ספטמבר 2013

MSE Logo - EN INSS