This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

9189381_s featureעל פי תחשיבי המדענים של מכון "סיפרי" (SIPRI) השוודי, שנחשב לאחד מארבעת מכוני המחקר הבינלאומיים המשפיעים ביותר בעולם, הצליחה ישראל להפיק בכור בדימונה 690-950 ק"ג פלוטוניום באיכות מתאימה לייצור נשק גרעיני. נתון זה מפרסם המכון בדו"ח לשנת 2012 שפורסם לא מכבר. יחד עם זאת מוסיף המכון שתי הסתייגויות. האחת: נתונים אלה נכונים לסוף 2011. השנייה: ככל הנראה רק חלק מהכמות שהופקה שימש לייצור פצצות אטום.

פרסומים מדעיים קובעים כי כדי לייצר פצצת אטום אחת דרושים כ-6 ק"ג פלוטוניום. משמעות הדבר: מהכמות שהופקה על פי הטענה בדימונה, ישראל יכלה לייצר 115-158 פצצות אטום.

IHLS – Israel Homeland Security

מכון "סיפרי" (Stockholm International Peace Research Institute) שהוקם ב-1966 מפרסם מדי שנה את המלצותיו, המתבססות על תוצאות מחקריו בתחומי הפיקוח על תפוצת נשק גרעיני, לוחמה כימית וביולוגית כמו גם על גורמי עימות בינלאומיים. דו"חות המכון נחשבים בעלי אמינות גבוהה ומופצים לכל מכוני המחקר הנודעים בעולם, לראשי מדינות ולתקשורת.

בהקשר לדיונים על אודות התכניות של איראן להשיג נשק גרעיני, פורסמה השבוע באתר הבית של "סיפרי" התייחסות למו"מ בין נציגי מועצת הביטחון לנציגי איראן, בו הובעה ספקנות לגבי השאלה אם בכלל ניתן להגיע להסכמה רחבה ומשמעותית עם האיראנים. וכך נכתב: המו"מ בין איראן לבין חמשת החברות הקבועות במועצת הביטחון (שאליהן צורפה גם גרמניה) בנוגע לעתיד תכנית הגרעין האיראנית נכשל בינתיים בעיקר בגלל החשדנות ההדדית ואי האמון העמוק בין הצדדים. ומוסיפים מומחי "סיפרי" בטון אירוני משהו: "עתה נותר רק לראות אם האווירה הפייסנית במידת מה לקראת חידוש המו"מ, תוכל להוביל לצעד ראשון ומצומצם לקראת הסכם מעשי ארוך טווח, או שיהיה זה רק הצעד האחרון לפני פיצוץ השיחות".