מעכשיו גם מנטרים – הטיפול בחומרים מסוכנים עולה מדרגה

Illustration photo

This post is also available in: English (אנגלית)

הטיפול בחומרים מסוכנים ברשות הארצית לכבאות והצלה עולה מדרגה עם התווספות משימות חדשות בתחום הניטור והערכת הסיכונים שעד כה נוהלו במשרד להגנת הסביבה.

Illustration photo
Illustration photo

הרפורמה המקיפה שהחלה לפני שנה במערך הכבאות בישראל, לא פסחה גם על תחום החומ"ס שבימים אלה מחדש את תורת ההפעלה שלו. במסגרת השינויים, שנקבעו ראשית בחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה מיולי 2012 ולאחר מכן בהחלטת ממשלה 5217 מנובמבר 2012, הועברו לשירותי הכבאות וההצלה משימות אשר עד כה היו בתחומי האחריות של המשרד להגנת הסביבה. משימות אלו כוללות:

  • גילוי וזיהוי של החומרים המסוכנים בעת אירוע חומרים מסוכנים.
  • ניטור החומר המסוכן בבחינת מדידת ריכוזו באוויר.
  • הערכת סיכונים במובן של הערכת טווח הסכנה באזור אירוע החומ"ס.
  • מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע או לצמצם סכנה לאדם ולסביבה ומתן הנחיות להתנהגות הציבור וגופי ההצלה.
  • ניהול מרכז הדרכה ארצי בנושא חומרים מסוכנים שיעניק הדרכות ייעודיות לכלל הגורמים בארץ העוסקים בטיפול בחומ"ס.

הסיבות מאחורי ההחלטה הזו נעוצות באופן בו בנוי ופועל מערך הטיפול בחומ"ס ברמה הארצית. במדינת ישראל קיים, החל מ-1993, מערך משולב לטיפול באירועי חומ"ס, המונה מספר לא מבוטל של גופי ממשל, בניהם: משטרת ישראל, צה"ל (פיקוד העורף), כבאות והצלה, מגן דוד אדום והמשרדים להגנת הסביבה, ביטחון הפנים, הבריאות, התחבורה, הכלכלה וראש הממשלה. הנחת היסוד של מערך הטיפול המשולב היא שכל גוף פועל פי תחום עיסוקו ותחומי האחריות שהוגדרו לו בחוק.

התלות שמערך זה יוצר בין הגופים מציבה לעיתים קשיים בתפקוד החלק של הכוחות המטפלים באירוע חומ"ס, קשיים שעליהם ביקשה הממשלה להתגבר בהחלטתה להעביר את סמכויות הניטור והערכת הסיכונים מידי המשרד להגנת הסביבה אל שירותי הכבאות. החלטת הממשלה נבעה אם כן מההבנה כי משימות אלו ינוהלו באופן אפקטיבי יותר על ידי שירותי הכבאות המציעים, בין היתר, זמן תגובה מהיר יותר ופריסה ארצית יותר רחבה.

עד לאחרונה תחומי האחריות של שירותי הכבאות וההצלה בכל הנוגע לטיפול בחומ"ס נגעו רק להכלת האירוע (כלומר צמצום ההשפעה והנזק של חומר מסוכן), כיבוי שריפות וחילוץ לכודים או נפגעים במתאר של חומרים מסוכנים. מהיום יעסקו לוחמי האש גם בזיהוי וניטור של החומר המסוכן והערכת סיכונו עבור האוכלוסייה והכוחות המטפלים.

IHLS – Israel Homeland Security

 Bcp&IT 650x90

לצורך קליטת המשימות החדשות החלה הרשות לפני מספר חודשים בהכשרת כלל לוחמי האש ויחידות החומ"ס המחוזיות בפרט, בתורת הלחימה המעודכנת של הטיפול באירועי חומ"ס.

כמו כן, החל גיוס של כח אדם מקצועי שיעסוק בתחום הערכת סיכונים וניטור. בחודש אוגוסט פרסמה הרשות מכרז לגיוס 12 כימאים שישמשו מומחי חומרים מסוכנים ואחראי פעולות ניטור במסגרת יחידות החומ"ס המחוזיות. אחראי הניטור יפעלו לזיהוי וניטור של החומר המסוכן ולהנחיית מפקד יחידת החומ"ס המחוזית בנוגע לדרך הפעולה המומלצת לטיפול בחומר, תוך התייחסות לתכונות הכימיות שלו, סיכוניו, צורת האחסון והשפעתו על האוכלוסייה בקרבת האירוע. נכון לעתה גויסו 8 אחראי ניטור ליחידות החומ"ס המחוזיות.

שינויים נערכו גם במדרג המקצועי ההיררכי עם גיוסם של קציני ניטור והערכת סיכונים מחוזיים ומינוי של ראש ענף הערכת סיכונים ארצי באגף המבצעים בנציבות. הקצינים המחוזיים, בעלי תואר במדעי הטבע, ישמשו דרג מנחה ומפקח בעת אירוע חומ"ס ויהיו אחראים, בין היתר, על רמת הכשירות המבצעית במחוז בתחום הניטור והערכת הסיכונים. עד כה מונו חמישה קציני הערכת סיכונים למחוזות צפון, חוף, דן וירושלים ומכרז גיוס נוסף פורסם עבור מחוזות מרכז ודרום.

בנציבות מונה ד"ר דוד הויכמן לתפקיד רע"ן הערכת סיכונים ארצי שיהיה אחראי על ההובלה המקצועית של כל העוסקים בתחום הניטור והערכת הסיכונים ואילו בתחום ההדרכה, מגייסת הרשות קצין הדרכות חומ"ס לבית הספר הארצי לכבאות והצלה, שיהיה אחראי על ארגון ויישום הדרכות והכשרות בתחום החומ"ס לגורמים מחוץ למערך הכבאות.

שינויים נוספים המתבצעים בימים אלה כוללים:

  • פריסה מחודשת של יחידות החומ"ס המחוזיות בהתאם לשינויים בתעשייה הכימית כיום ומיקום מתחמי חומ"ס מסכני אוכלוסייה.
  • קליטת 16 ניידות ניטור מהמשרד להגנת הסביבה והצמדתן ליחידות החומ"ס המחוזיות
  • רכישת אמצעי ניטור לרכבי הוולקן המשמשים את צוותי קו 2.

"בעשור האחרון ישנה עלייה מתמדת במספר תקריות החומ"ס בשנה לצד תהליך צמיחה מואץ של ריכוזי התעשייה הכימית בארץ. האתגרים הללו, דורשים ממערך הטיפול המשולב בחומ"ס בחינה מתמדת של אופן וטיב פעולתו. בהקשר זה, העברת הסמכויות החדשות של הניטור והערכת הסיכונים לכבאות היא צעד חשוב לשיפור איכות הטיפול המשולב באירועי חומ"ס" , אומרת ראשת תחום החומ"ס בנציבות כבאות והצלה, גב' סנדרה מוסקוביץ'.