This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

16707133_sמערכת תשתית שירותי ענן המחשוב החכם של יבמ לשירות הממשלתי, SmartCloud for Government, אושרה על ידי הממשל האמריקאי כעומדת בתקני תוכנית ניהול הסיכונים הפדראלית (FedRAMP), וקיבלה אישור מותנה להפעלה ועבודה שוטפת (P-ATO). עם הענקת האישור הזה, השלימה יבמ את קבלת כל ההרשאות החיוניות הנדרשות על ידי הממשל בארה"ב – הרבה לפני המועד האחרון שנקבע לצורך זה, ביוני 2014.

מערכת סביבת הענן החכם של יבמ למחשוב ממשלתי פועלת כבר במסגרת מרכזי המידע הפדראליים בקולורדו ובצפון קרוליינה. שיטות האבטחה הקפדניות מאפשרות למערכות של יבמ לעמוד בדרישות התובעניות במסגרת תוכנית "ענן תחילה", של ממשלת ארה"ב. המערכת, שהושקה בשנת 2010, מציעה סביבה מאובטחת ביותר של תשתיות ענן בריבוי משתמשים ויישומים. שורת גופים בממשל האמריקאי כבר משתמשים בפתרונות הענן של יבמ.

IHLS – Israel Homeland Security

תוכנית FedRAMP, שבתקניה עומדת סביבת הענן של יבמ, היא תוכנית כוללת של הממשל האמריקאי לפיתוח ויישום גישה אחידה להערכת רמת האבטחה, הרשאות וניטור שוטף של מוצרים ושירותים בסביבת ענן מחשוב. פורום JAB, האחראי לאישורים והסמכות במסגרת התוכנית, משלב את מנהלי טכנולוגיות המידע של משרד ההגנה, המשרד לביטחון המולדת ומנהל השירותים הפדראליים.