This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חברת Simlat תקים מתקן אימונים חדש במכללת נורת'לנד האמריקאית, שיתמקד בתפעול מערכות בלתי מאוישות ובמשימות תצפית ומעקב.

Factory Oil Spill. Photo: Simlat
דליפת נפט במתקן תעשייתי. צילום: Simlat

המתקן יפעל במסגרת תוכנית ניתוח התמונות והמודיעין של המכללה (Imagery Analysis and Geospatial Intelligence), תוכנית שהוקמה במימון הממשל האמריקאי. לפי הדיווח ב UAS Vision תכני הלימוד כוללים הליכי איסוף, מחקר, הערכה והפצה, ועריכת מבצעי מודיעין מתחילתם ועד סופם.

הסטודנטים יעברו הכשרה במגוון תחומים – מכטב"מים באופן כללי ועד תצלומי לוויין ועריכת סרטוני וידאו המתקבלים בזמן אמת. מתקן האימונים והסימולציה החדש מצויד במערכות מתקדמות, ומאפשר הכשרת סטודנטים בכל התחומים בו זמנית הפעלת הכטב"מים וניתוח המידע שנאסף – בסביבות אזרחיות, עסקיות וצבאיות.

AUS&R 650x90b

iHLS – Israel Homeland Security

כיתת האימון והסימולציה מבוססת על מוצר ה IMPACT של Simlat, ומתאימה ל-26 סטודנטים. Impact מתאים להוראה פרונטלית ופעילויות אימון שונות, גיבוש תוכניות לימודים, וניתוח ביצועים אחרי סיום האימון.

Impact מסוגל לדמות מגוון תרחישים, ומאפשר לסטודנטים לצבור ניסיון עם אפליקציות אזרחיות ועסקיות של כטב"מים וניתוח תמונות – מצבי חירום, מזג אוויר, תצפית על מערכות תשתית, כיבוי אש, ביטחון המולדת וחקלאות. מתקן האימונים החדש יועבר במלואו למכללה בתחילת שנת 2014.