This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

9489118_sהאמריקאים לא הצליחו להגדיר בדיוק מהי אל קעידה, והדבר הביא לכשלון המדיניות שלהם והאסטרטגיות שבהן נקטו. האויב לא היה רק אותו אדם שנורה למוות ב-2 במאי 2011 באבוטבאד שבפקיסטן, וגם לא כל אוכלוסיית המוסלמים בעולם שאותם התיימר אוסמה בן לאדן לייצג.

ארצות הברית היתה צריכה לברר בדיוק מה מצבה של אל קעידה לאחר מות בן לאדן ועלייתו של איימן אל זווהירי, כך לדברי קתרין צימרמן ב Critical Threats. מהי בדיוק אל קעידה? האם זו הקבוצה היחידה שמונהגת על ידי אל זווהירי, או שאולי לא? איך פועל הארגון כיום? מה היחס בין תת הקבוצות השונות בתוך הרשת של אל קעידה? צריך לקבל תשובות ברורות לשאלות האלה כדי לפתח אסטרטגיה יעילה נגד הארגון.

שנת מותו של בן לאדן היא שנה שבה הארגון התחזק, באופן כללי. נפילת המשטרים במזרח התיכון ובצפון אפריקה סייעה לאל קעידה, וחיזקה קבוצות המשוייכו ת לארגון כמו אל קעידה בחצי האי ערב (AQAP), אל קעידה בעיראק (AQI) ואל קעידה במגרב האיסלאמי (AQIM). אל זווהירי עצמו נקב בשמותיהם של שני ארגונים: אל שבאב בסומליה – ארגון עם קשרים איתנים אך נסתרים לאל קעידה – וג'בת אל נוסריה בסוריה – ארגון שהוקם בעזרת אל קעידה בעיראק. האסטרטגיה האמריקאית התמקדה בשחיקת גרעין הקבוצה בפקיסטן, ובו זמנית הארגון המשיך להתרחב.

רשת אל קעידה בכללותה היא ארגון גמיש, מורכב ועמיד. כיום הוא בעל מבנה ארגוני רשמי, עם קבוצה מרכזית שמתווה מדיניות כללית. קשרים לא רשמיים, כמו אלו שהתפתחו מסביב לבן לאדן בשנות השמונים והתשעים של המאה הקודמת, יוצרים מבנה נסתר שמגשר בין הפערים שבמבנה הרשמי של הארגון.

עם זאת, גם אם הארגון בכללותו הופך למבוזר יותר ויותר, אותו גרעין ממשיך להתוות את המדיניות הכללית. סביר מאוד להניח שארגון AQAP לקח על עצמו את ההנהגה, ויתכן שהמנהיג שלו אף מונה רשמית לתפקיד סגנו של אל זווהירי. הביזור הזה לא החליש את הארגון. להפך, מערכת הקשרים המסועפים ככל הנראה חיזקה אותו באופן כללי. הקשרים האלה מבטיחים את השרדותו של אל קעידה גם עם קבוצת הגרעין תובס ותמחק לחלוטין.

iHLS – Israel Homeland Security

קבוצות המקושרות לאל קעידה התפתחו וכעת מהוות איום על ארצות הברית, אולי אפילו יותר מקבוצת הגרעין. אי אפשר עוד להתייחס אליהן כאל "סתם" קבוצות אל קעידה מקומיות. אותן קבוצות פיתחו גם קשרים עם משטרים אסלאמיים מקומיים, בדומה לקשרים שבין גרעין אל קעידה לבין עמיתיו בפקיסטן. בנוסף, הקבוצות המקומיות של אל קעידה תמכו בהקמת ארגונים מקומיים נוספים בעלי השקפות עולם דומות, בדיוק כפי שאל קעידה נהגה לעשות בשנות התשעים של המאה הקודמת.

אותם ארגונים מקומיים תומכים במאמצי ארגון הגרעין של אל קעידה ובתת הקבוצות השונות שלה, ומאיימים בעצמם על ארצות הברית. עם זאת, ארצות הברית לא יכולה לבסס את התגובה שלה לארגונים מקומיים כאלה רק על סמך הצהרות פומביות בדבר קשרים עם אל קעידה, משום שבכירי אל קעידה דואגים לשמור על מרחק מבני בריתם כדי למנוע עד כמה שניתן ממתקפות אמריקאיות או בינלאומיות. ארגון טהריק אטליבאן בפקיסטן, למשל, אחראי לפיגוע בכיכר טיימס ב-2010. כדי להתמודד בהצלחה עם אל קעידה ארצות הברית צריכה לתכנן דרכים כדי להשפיל, לנטרל ולפרק את הארגונים המקומיים המקושרים עם הרשת.

המציאות היא שאחרי עשור שלם של לחימה נגד אל קעידה, הארגון עדין מהווה איום כלפי ארצות הברית והאינטרסים שלה. הסגירה של יותר מ-20 נציגויות ברחבי המזרח התיכון וצפון אפריקה ב-4 באוגוסט 2013 ממחישה עד כמה אל קעידה מסוכנת. ארגון אל קעידה של חצי האי ערב (AQAP) השתמש בטקטיקות חדשניות במלחמתו נגד אמריקה. עלייתו להנהגת הארגון כולו היתה בדיעבד צפויה, ולמרות זאת ארצות הברית לא שינתה את הטקטיקה שלה בהתאם.

כדי שיוכלו לתכנן אסטרטגיה יעילה נגד אל קעידה מקבלי ההחלטות בארצות הברית צריכים להכיר טוב יותר את הרשת כולה ואת דרכי הפעולה שלה. בלי ההבנה הזאת ארצות הברית תמשיך אולי לנצח בקרבות בקנה מידה מקומי, אבל אין לה שום סיכוי לנצח במלחמה כולה.