This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מוסדות יהודיים קיבלו את רוב כספי המענק מהמחלקה לביטחון המולדת בארצות הברית (Department of Homeland Security), שחילקה לעמותות שונות 10 מיליון דולרים למטרות הגנה מפעולות טרור. כך לפי הדיווח ב JTA.

חדשות טובות ליהודי ארצות הברית
חדשות טובות ליהודי ארצות הברית

מדובר בסכום כולל של 9.7 מיליוני דולרים שעליו הודיעו ב-29 באוגוסט, קצת יותר מהסכום שהוענק בשנה שעברה. מייקל סיגל, יו"ר ועד הנאמנים של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה (JFNA), אומר שהממשל הוכיח את הנחישות שלו להגן על קהילות שנמצאות בסכנה.

הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה והאיחוד האורתודוכסי אחראים שניהם במידה רבה להמשך חלוקת המענק על ידי הממשל האמריקאי.

iHLS – Israel Homeland Security

הקונגרס החל בתוכנית המענקים בשנת 2005, ומאז חולקו 138 מיליון דולרים לעמותות שונות שנמצאות בסיכון, במטרה לאפשר להן לרכוש אמצעי הגנה ולתרגל את אנשיהן, הודיעו ב JFNA. בכיר נוסף בעמותה אמר שמאז אסון התאומים עמותות וארגונים שונים – וביחוד אלו שמזוהים עם הקהילה היהודים – היו מטרה למספר מבהיל של איומים ומתקפות.

ה FBI והמחלקה לביטחון המולדת הזהירו מספר פעמים במהלך העשור האחרון מפני כוונה להוציא לפועל פיגועים נגד עמותות וארגונים יהודיים.

BcpIT650x90