This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

15460825_sהסוכנות לביטחון לאומי בארצות הברית, שידועה בחיבה שלה למעקב אחרי אזרחים אמריקאים, ככל הנראה פרצה גם את ההצפנה שהגנה על מערכת התקשורת במפקדת האו"ם שבניו יורק.

עוד בחודש יוני 2012 המחלקה ב NSA שאחראית על איסוף מידע שנוגע לאו"ם הצליחה לקבל גישה למערכות התקשורת הפנימיות בארגון – כך לפי הדיווח במגזין Der Spiegel לאחר שמסמכים מסווגים שאותם הדליף איש הסוכנות לשעבר אדוארד סנואדן הגיעו למערכת.

אנשי המחשבים של הסוכנות הצליחו לפצח את ההצפנה שהגנה על מערכת שיחות הועידה בוידאו (VTC) של האו"ם בניו יורק, ובמסמך שבידי דר שפיגל סיכם אחד מאנשי הסוכנות בשמחה: “אנחנו מקבלים את שידורי ה VTC הפנימיים מהאו"ם! יש!”

בתוך פחות משלושה שבועות מספר השיחות שה NSA הצליחה לקלוט ולפענח גדל מ-12 ל-450.

לפי מסמך פנימי אחר משנת 2011 הסוכנות עלתה על עקבותיו של מרגל סיני שפרץ לרשת התקשורת של האו"ם כדי לקבל מידע שנגע לאירועים חשובים באותם הימים.

i-hls.com/he

ביוני התפרסמו דיווחים נוספים בתקשורת, גם הם מבוססים על מסמכים שהדליף אדוארד סנואודן. לפי הפרסומים האלה ה NSA צותתו גם למשלחת האיחוד האירופי לאו"ם בניו יורק ולמשלחת של האיחוד בוושינגטון. אחרי הפרסומים בכירים באיחוד דרשו הסברים מארצות הברית.

BcpIT300x250על פי הדיווח בדר שפיגל הסוכנות ניצלה נקודות תורפה ברשתות ה VPN שבהן השתמשו המשלחות, ובעצם היתה ל NSA גישה חופשית למחשבים שלהן.

בדיון פנימי שנערך בסוכנות נאמר שבמידה ואובדת הגישה לאתר אחד, תוך שימוש ב VPN אפשר להשיג מיד גישה לאתר אחר. בדיון, שתוכנו הודלף, מכנים אנשי ה NSA את המשלחת האירופית לוושינגטון בשם Magothy, ואת המשלחת האירופית לאו"ם בניו יורק בשם Apalachee.

הדר שפיגל ממשיך ומדווח שלפני מספר שבועות, אחרי הפרסומים, המשלחות האירופיות התקינו הגנות חדשות בחדרי השרתים שלהן בניו יורק ובוושינגטון. האיחוד האירופי פתח בחקירה, ואנשיו החלו לחפש מכשירי ציטוט סמויים וסימני פריצה לרשתות המחשבים.