This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Silver Marlin USV, Elbit systems
כלי השייט הבלתי מאויש Silver Marlin, אלביט מערכות

הצורך של ישראל להגן על חופיה מפני איומים אסימטריים מעזה ולבנון, במקביל לשמירה על תגליות הגז החדשות בים התיכון מחופי ישראל, מניע את הצמיחה המקומית בתחום כלי שיט בלתי מאוישים (USV's – Unmanned Surface Vehicles – כשב"מ) עדיין מפגרים בהרבה מאחורי מקביליהם האוויריים (UAV's – Unmanned Aerial Vehicles – כטב"מ) בכל הנוגע ליכולות טכניות, טכנולוגיות ואפשרויות הפריסה, אך עם זאת איומים חדשים, יכולתם להציג תועלת גדולה יותר ביחס לעלותם ופיתוחים טכנולוגיים חדשים, מניעים צמיחה מהירה בשוק זה כך עולה ממחקר חדש של חברת הייעוץ והמחקר הבינלאומית פרוסט אנד סאליבן. הכשב"מים עשויים להחליף את השימוש בכלי שיט מאוישים לא רק לצרכי הגנה, אלא גם לצרכי ביטחון לאומי (HLS), אבטחה, ויישומים אזרחיים, כדוגמת פיקוח על כלי שיט, אכיפת חוק (הברחות סמים, פיראטיות) ואכיפת חוקים סביבתיים ותקנות דיג.

כאשר מאבטחים ומגנים על מתקנים אסטרטגיים בים, כשב"מים יכולים למלא את כל הדרישות של פתרון אבטחה, כולל בניית תמונה ימית, מעקב וזיהוי, אימות והתראה ונטרול האיום. לכשב"מ יתרון חשוב נוסף על פני כלי שיט רגיל: ניתן לשגרו מהחוף, מספינות סיור וגם מהמתקן הימי עליו הוא מגן.

i-hls.com/he

AUS&R 650x90b

ישראל, שהוכרזה בידי פרוסט אנד סאליבן לפני מספר חודשים כיצואנית הגדולה בעולם של כלי טיס בלתי מאוישים, לא זונחת את הפעילות בתחום כלי השיט הבלתי מאוישים. הצורך העיקרי של ישראל הוא להגן על חופי ישראל מפני איומים אסימטריים (כלי שיט תמים לכאורה, שנועד למעשה לפגוע במטרות צבאיות ואזרחיות), במקביל להגנה על תגליות הגז החדשות בים התיכון, הממוקמות במרחק של כ-70 ק"מ מחופי ישראל. חברות ישראליות כבר פיתחו ומכרו כלים מסוג זה: ה-Protector מתוצרת רפא"ל נמצא בשימוש צה"ל, ובנוסף מפתחת אלביט את ה-Silver Marine, ואירונאוטיקס מפתחת את ה-SeaStar – שניהם על בסיס פלטפורמות של התעשיה האווירית הישראלית.

"כשב"מים מפחיתים בצורה משמעותית את עלויות הסיור האנושי, ומסירים את הסיכון בפגיעה באנשי הצוות", אומר יקי ברנס, יועץ בחטיבת הביטחון של חברת Frost & Sullivan בישראל ובאירופה, אשר כתב את הדו"ח. "כשב"מים יכולים להישלח אל עבר כל כלי שיט על מנת לבדוק האם הוא מהווה איום צבאי או אזרחי כדוגמת אניות פיראטים או סירות המשמשות להגירה בלתי חוקית ולהזעיק את ספינות הסיור המאוישות רק בעת הצורך".