This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

14815598_sג'ון ברייס מכללת היטק, חטיבת ההדרכה של מטריקס, זכתה במכרז של משרד הבטחון במסגרתו תעביר מגוון הדרכות מקצועיות בתחומי אבטחת מידע וסייבר עבור בסמ"ח – בית הספר למקצועות המחשב של משרד הבטחון המהווה את היחידה העיקרית להכשרת חיילים בתחום המחשוב בצה"ל. היקפו הכספי של ההסכם, מוערך בכ-1.8 מיליון שקלים לשנה וצפוי להימשך 3 שנים בהיקף כולל של כ-5 מיליון שקלים .

במסגרת זכייתה, תעביר ג'ון ברייס מכללת היטק קורסים לגורמים שונים בצה"ל ומשרד הביטחון בתחומי אבטחת מידע, סייבר ופיתוח קוד מאובטח. ברשימת הקורסים שיועברו ע"י ג'ון ברייס מכללת היטק נמצאים קורסי אבטחת מידע מתקדמים כגון קורסי בדיקות חדירה, קורסי Forensics, Cyber Warfare ומתודולוגיות פיתוח מאובטח. הקורסים יותאמו לצורכי צה"ל ומשרד הבטחון ויכללו גם ימי השתלמות במגוון רחב של נושאים וכתיבת מבחנים לבניית שלבים מקצועיים בתחום.

i-hls.com/he

את הקורסים יעבירו מדריכים מקצועיים ומנוסים מטעם ג'ון ברייס מכללת היטק והצפי לתחילת ההדרכות הוא במהלך אוגוסטספטמבר 2013.

לדברי מוטי חדד, סמנכ"ל מכירות בג'ון ברייס מכללת היטק, "עולם אבטחת המידע הינו עולם דינמי ומאתגר וג'ון ברייס מכללת היטק גאה להיות המכללה שנבחרה ללוות את צה"ל ומשרד הביטחון בהכשרת אנשיו בתחום זה".

חדד מוסיף : "לג'ון ברייס מכללת היטק ידע וניסיון נרחב בהעברת קורסי אבטחת מידע וסייבר בארגונים רבים בארץ ובעולם, במקביל למסלולי הכשרה מקיפים שנבנו להכשרת אנשים מתאימים מהקהל הרחב."