This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ההתפתחויות באזור הגבירו את מאמץ המודיעין הישראלי לגבי מדינות בהן עלול לחול שינוי שיסכן את ישראל. המאמץ הוא בעיקר בתחום המודיעין האלקטרוני.

CAEW ממבט מאחור, מותקן על מטוס Gulfstream שעבר שינויים מיוחדים. צילום: התעשייה האווירית
תמונת אילוסטרציה, CAEW ממבט מאחור, מותקן על מטוס Gulfstream שעבר שינויים מיוחדים. צילום: התעשייה האווירית

ההפיכה במצרים ומה שקרה בה לאחר מכן, ומה שקורה ממש בימים אלה וההשלכות האפשריות על כל האזור, יצרו צורך דחוף בהגברת איסוף המודיעין האלקטרוני. במאמץ הזה משתתפים מטוסי ביון מיוחדים של חיל האויר, תחנות קרקעיות ומטוסים ללא טייס.

בכל הקשור למצרים המאמץ הוא "מנגד", כלומר נסיון לאסוף מודיעין לטווחים גדולים מתוך שטח ישראל. במקרה של סוריה ולבנון המאמץ כולל טיסות מעל שטח שתי מדינות אלה והפעלת אמצעים נוספים.

חלק ממאמץ האיסוף מוטל על טייסת מיוחדת המפעילה את מטוס ה"שביט", מטוס מנהלים שהוסב על ידי התעשיה האווירית לשמש מטוס ביון אלקטרוני. המטוס מסוגל לשהות שעות רבות באויר ומצויד ב"אזניים" אלקטרוניות רגישות שמסוגלות לקלוט שידורים מטווחים גדולים.

i-hls.com/he

במאמץ המרוכז משתתפים כאמור גם מטוסים ללא טייס, וציוד קרקעי המוצב לאורך הגבולת עם המדינות בהן יש ענין מיוחד.

במקביל ממשיכה מערכת הביטחון את המעקב אחר הנעשה באיראן, וזאת בעיקר באמצעות לוויני הריגול הישראלים. הלוויינים מצוידים בציוד אופטי וגם במערכת מכ"ם, המאפשר מעקב אחר הנעשה במדינה זו גם בלילה ובתנאי ראות קשים.

הלווינים מאפשרים לישראל גם מעקב רציף כמעט אחר הנעשה בחצי האי סיני ובעוד מדינות שהפכו למעוזי טרור, כמו תימן.

מודיעין מנגד הוא כלי אדיר, וישראל יודעת איך להשתמש בו בעזרת מערכות שפותחו כאן.

AUS&R 650x90b