This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

14315391_sלאחרונה האקרים סינים הואשמו בפריצה למחשבים ברחבי העולם, ובמיוחד בגניבת סודות צבאיים וטכנולוגיים ממדינות ותאגידים. נושא לוחמת הסייבר עלה לכותרות, ומומחים החלו לשאול האם מדובר במלחמה מול סין.

לפי המגזין Wired השימוש במונח "לוחמת סייבר" מסוכן, משום שהכרזת מלחמה היא נושא רציני ובעל השלכות רבות. מלחמה היא איום חמור על החברה, והצפת המונח מלחמה יוצרת אווירה של פחד, מה שעלול להביא להסלמה במירוץ החימוש הממוחשב.

למעשה אין קשר ישיר בין ריגול ממוחשב לבין לוחמת סייבר. ריגול זו פעילות שמתבצעת על ידי גורמים רבים לצרכי ביטחון, עסקים, פוליטיקה וטכנולוגיה, ולא מדובר בהכרח בפעילות צבאית. כשמדובר בריגול המטרה היא למצוא מידע סודי, ממגוון סיבות, ולאו דווקא לצרכי מלחמה.

i-HLS Israel Homeland Security

ריגול ממוחשב זו למעשה פעילות לטווח ארוך, שעלולה להמשך שנים והצלחתה לא תמיד ודאית. בניגוד לפעולות ריגול, בלתי אפשרי לתחזק מלחמת סייבר של ממש לאורך זמן, משום שעלותה של המלחמה גבוהה והמניעים שגורמים לפריצתה שונים מאוד – והם לעולם לא מציאת מידע נסתר. מטרת המלחמה היא לעצב מחדש את החברה היריבה כדי לקדם את האינטרסים והערכים של הצד התוקף, וזה המצב גם במקרה של לוחמת סייבר. יתכן שבמסגרת מלחמת סייבר ייערכו פעולות ריגול מחשבים, ויתכן גם שבמידה ויתגלו פעולות ריגול מחשבים הדבר יוביל לפריצת מלחמת סייבר.

בעתיד הקרוב כנראה שלא נזכה לראות פריצת מלחמת סייבר בקנה מידה מלא, ותרחיש סביר יותר הוא שימוש במתקפות סייבר במסגרת מלחמה קונבנציונלית. יכולות סייבר מוגדרות כנשק, ומדובר למעשה במימד החמישי של המלחמה – בנוסף לאדמה, לים, לאוויר ולחלל, שככל הנראה יהיה חלק בלתי נפרד ממלחמות עתידיות.

מלחמה היא פעולה הרסנית, שגורמת לאובדן חיי אדם והרס בקנה מידה גדול, בניגוד לריגול מחשבים שמוביל לחשיפת מידע סודי. שימוש מיותר במונח מלחמת סייבר כדי לתאר ריגול, אם כך, לא מביא תועלת לאיש, ולמעשה גורם לנזק בצורת מגבלות על חופש המידע והפרטיות.