This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

14208279_sרפאל מקימה חטיבה חדשה שתחזק בין היתר את הפעילות בתחום הגנת המולדת. 

חטיבת היבשה, אשר תרכז פיתוח וייצור מערכות יבשה הכוללות, בין השאר, עמדות נשק, מיגון לרק"ם, מערכות משוגרות-כתף ומערכות לחימה ימיות. בנוסף לאלה תעסוק החטיבה בתחום הגנת התשתיות והמתקנים האסטרטגיים בים וביבשה, תחום בו רואה רפאל פוטנציאל פיתוח ושיווק משמעותי, בעיקר בזכות היכולות הקיימות של רפאל בנושא זה.

חידוש ארגוני נוסף החברה – נושא המחקר והפיתוח, בו משקיעה רפאל למעלה מ-8% מהיקף המכירות שלה בכל שנה, מקבל חיזוק נוסף באמצעות הקמת חטיבת מו"פ והנדסה. חטיבה זו תאגד בתוכה את כל פעילות המו"פ המתבצעת ברפאל ותביא לידי ביטוי את יכולות הליבה של הארגון.

i-HLS Israel Homeland Security

בתוך כך הוקם ברפאל מינהל חדש למערכות אוויר ומודיעין אשר יכלול בתוכו מערכות אוויר-שטח (משפחת "ברד פלדה"), מערכות אלקטרואופטיקה כגון מערכות רקהלייט לייטנינג, תקשורת ומודיעין.

תחום ההגנה האווירית ברפאל הופך למינהל מערכות לעליונות אווירית שיכלול את מינהלת מערכות הגנה מטילים ותמ"ס ואת מינהלת מערכות יירוט אווירי.

בעקבות שינויים ארגוניים אלה מודיעה רפאל על מספר מינויים חדשים: 

מר דוד שטמר מונה למשנה למנכ"ל, זאת בנוסף לתפקידו כראש חטיבת הטילים ולוחמת רשת.

מר מיכאל זמל מונה לסמנכ"ל בכיר לתפעול פרויקטים

מר גיורא כץ מונה לסמנכ"ל בכיר ולראש חטיבת יבשה

ד"ר טוביה רונן מונה לסמנכ"ל בכיר ולראש חטיבת מחקר, פיתוח והנדסה

מר יוסי דרוקר מונה לסמנכ"ל ולראש מינהל מערכות לעליונות אווירית

מר יובל מילר מונה לסמנכ"ל ולראש מינהל מערכות אוויר ומודיעין

מנכ"ל רפאל, האלוף (במיל') ידידיה יערי ציין: "ההיערכות החדשה של רפאל תאפשר מימוש טוב יותר של היעדים הלאומיים והעסקיים של החברה, ותבטיח לנו המשך רפאל חזקה, איתנה פיננסית ותומכת משמעותית בביטחון המדינה. נמשיך גם לגייס אלינו את מיטב המוחות, לטפח את כוח האדם האיכותי שלנו ולבצע השקעות משמעותיות במחקר ובפיתוח, אנחנו מחויבים לעמוד בחוד החנית של הטכנולוגיה בארץ ובעולם, וההערכות החדשה חיונית לכך".