This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

מאת יוני אשפרINSS Logo
צבא ואסטרטגיה, המכון למחקרי ביטחון לאומי

10354229_sנקיטת יוזמה נחשבת לעיקרון מועיל בזירות שונות המרכיבות את תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל–  הזירה הצבאית, הזירה המדינית והזירה התקשורתית. העצה המקובלת בכולן היא לא להיגרר אחר האירועים, ולעולם לא לתת ליריב לעצב את המערכה. יוצאת דופן, כך נדמה, היא הזירה המשפטית. למרות שההכרה בחשיבותה עלתה מאוד, החשיבה עליה מוגבלת למישור הגנתי ותגובתי, דהיינו: כיצד לספק לדרג המדיני והמבצעי ייעוץ מקצועי והגנה מפני עתירות, תביעות וועדות חקירה, והליכים משפטיים אחרים בישראל ובחו"ל. זוהי משימה חשובה, אך האם בזאת מסתכמת יכולתו של החוק לתרום לביטחון? כיצד יכולה להיראות אסטרטגיה משפטית מקיפה יותר, פרואקטיבית ויוזמת יותר? איזו תועלת, אם בכלל, יכולה לצמוח ממנה, ובאיזה מחיר? על השאלות הללו אשאף להשיב במאמר זה, באמצעות סקירה של קמפיין משפטי־ציבורי חסר תקדים בצורתו ובהיקפו, שהוביל ממשל אובמה לאורך כהונתו הראשונה.

הקמפיין המדובר לא כלל מודעות בעיתונים או סרטוני פרסומת ויראליים ברשתות. המסר הועבר על ידי סדרה של נאומים שנשאו הגורמים המשפטיים הבכירים ביותר של הממשל. הם יצאו זה אחר זה, חלקם יותר מפעם אחת, כדי לפרוס בפני הציבור בצורה בהירה ומפורטת את ה"חזון המשפטי" שבמסגרתו שומר הממשל על הביטחון הלאומי, ומנהל את המלחמה נגד ארגון אל־קאעדה וספיחיו ברחבי העולם.

www.i-hls.com

מאמר זה לא יציע ניתוח משפטי של תוכן הנאומים, או יתיימר לאמץ צד בוויכוח הנמשך בין הממשל למבקריו על עמדותיו המשפטיות בנושאי צבא וביטחון. הנחת היסוד של סדרת הנאומים הייתה שוויכוח כזה הוא בלתי־נמנע, ואף חיוני בכל מדינה דמוקרטית. הבעיה היא שכשהוא מחריף, בעיקר בעתות מלחמה, עלול ויכוח זה לשקף את המתח בין ביטחון לבין ערכים כבחירה בלתי־נמנעת בין השניים. את ה"בחירה הכוזבת" הזאת זיהה אובמה כמכשול, והחליט לפעול כדי לבטל אותה. לשם כך, הוא לא חולל מהפכה בעמדות המשפטיות של הממשל, אלא הגדיר מחדש את המסגרת הרעיונית שבתוכה מתנהל הוויכוח עליהן. בהמשך אנסה לנתח את המסגרת הזאת, ולהסביר מדוע היא הוכיחה את עצמה כאמצעי יעיל הן לחיזוק הביטחון והן לחיזוקם של החוק ושל הערכים שהוא מייצג. לסיכום יוצעו לקחים וכיווני חשיבה ופעולה רלוונטיים לישראל.

(……)


MSE Logo - EN INSSיוני אשפר הוא מנהל המחלקה הציבורית בארגון" גישה". מאמר זה מייצג את עמדותיו הפרטיות בלבד.

פוסם בירחון צבא ואסטרטגיה,  כרך 5, גיליון 1

לקריאת המאמר המלא, אנא הקליקו על הקישור הבא:

שקיפות משפטית כאסטרטגיית ביטחון לאומי