This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

חוקרים אמריקאים עקבו באמצעות רשת מצלמות אחר מיקומם המדויק של מספר רב של אנשים בתוך מבנה, כפי שדיווח ה- Science Daily. 

החוקרים מאוניברסיטת קרנגי-מלון עקבו אחר מיקומם של אנשים שנעו בתוך בית אבות למרות שמדי פעם יצאו מטווח המצלמות.  המעקב התבצע בעזרת זיהוי צבעי בגדים,  ניתוח מסלולי הליכה וזיהוי תווי פנים.

שיטת מעקב שפותחה על ידי חוקרי אוניברסיטת קרנגי מלון עוקבת אוטומטית אחר תנועותיהם של אנשים בבית אבות (בתמונה לעיל) תוך שימוש בסימנים כמו זיהוי צבעי בגדים, ניתוח מסלולי הליכה וזיהוי תווי פנים.
שיטת מעקב שפותחה על ידי חוקרי אוניברסיטת קרנגי מלון עוקבת אוטומטית אחר תנועותיהם של אנשים בבית אבות (בתמונה לעיל) תוך שימוש בסימנים כמו זיהוי צבעי בגדים, ניתוח מסלולי הליכה וזיהוי תווי פנים.

בעשור האחרון מתבצעים מחקרים רבים בתחום המעקב אחר עצמים מרובים באמצעות מצלמות מרובות ,  אך בעיקר בתנאי מעבדה.  החוקרים,  לעומת זאת,  עקבו אחרי דיירים ואנשי צוות בבית אבות,  והתגברו על מסדרונות ארוכים ודלתות שחסמו את זוויות הראייה, אנשים שהצטופפו בחדרים מרכזיים, תאורה לא אחידה ומספר קטן יחסית של מצלמות שלא הספיק לכסות את כל השטח.
האלגוריתם בו השתמשו החוקרים לצורך המעקב התגלה כיעיל בצורה משמעותית מהאלגוריתמים הנפוצים בתחום.

i-HLS Israel Homeland Security

החוקרים הציגו את הממצאים שלהם ב- 27  ליוני,  בכינוס Computer Vision and Pattern Recognition  בפורטלנד.  מטרתם,  לדבריהם,  לא הייתה פלישה לפרטיות בסגנון  "האח הגדול "  אלא מעקב אחר דיירי הבית לצורך איתור בעיות רפואיות.  אחד החוקרים ציין שניתן להשתמש בשיטות אלו לצרכי ביטחון בשדות תעופה ומוסדות ציבוריים אחרים,  בהם ממשיכים לבצע ניתוח ידני של צילומי אבטחה גם לאחר הפיגוע במרתון בבוסטון והפיגועים בלונדון ב-2005..

בפני החוקרים עמדו אתגרים רציניים.  מעקב על פי צבע הבגד,  למשל ,  היה קשה בגלל שמצלמות נוטות לזהות צבעים שונים בתנאי תאורה שונים,  ובנוסף היה על המערכת לזהות מחדש אנשים בכל פעם שהוסתרו מעיני המצלמות על ידי רהיטים או אנשים אחרים.  זיהוי תווי פנים עוזר מאוד לזהות אנשים במצלמות שונות, אך לרוב תווי הפנים היו מטושטשים מדי והחוקרים פיתחו שיטות מתמטיות מיוחדות כדי להתגבר על הבעיה.  ברגע שהסירו את זיהוי תווי הפנים מהאלגוריתמים החדשים,  עם זאת ,  אחוזי ההצלחה ירדו משמעותית והיו דומים לאלו של האלגוריתמים הקיימים.
צילומי בית האבות אותם ניתחו החוקרים נעשו בשנת 2005 ונמשכים כשש דקות,  ולדברי החוקרים דרושים מאמצים נוספים כדי להאריך את משך הפעולה של הטכניקה ולאפשר מעקב בזמן אמת.  בנוסף, החוקרים מחפשים אחר דרכים לבצע את המעקב תוך שמירה על פרטיות הדיירים .  במקרה שבו אנשים קרובים אחד לשני,  למשל, המצלמות יקליטו רק את קווי המתאר שלהם ,  ביחד עם נתוני מרחק שיגיעו ממצלמות עומק בדומה לקינקט של מיקרוסופט.