This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

ELK 7065 3D HF on IAI-made Heron UAV
ELK 7065 3D HF on IAI-made Heron UAV

התעשייה האווירית (תע"א) תחשוף בסלון האווירי בפריז הנערך בשבוע הבא מערכת פורצת דרך לאיסוף מודיעין תקשורת  עם איכון תלת מימדי בתדר גבוה (ת"ג). 

מערכת איסוף המודיעין החדשה הנקראתDF ELK-7065 3D HF תוכננה, יוצרה ונוסתה באלתא מערכות, חטיבה וחברה בת של התע"א. ניתן להתקינה על גבי פלטפורמות אוויריות, ימיות ויבשתיות.
המערכת, תוך שימוש בטכנולוגיה ייחודית, מסווגת מאפייני אותות כמו תדר, עצמה, אפנון, מיקום גיאוגרפי וקיטוב וכך מספקת תיוג מהיר וזיהוי של האותות שהתקבלו ליצירת תמונת קרב אמינה של "סדר כוחות אלקטרוני" (EOB) בזמן אמת.

 i-HLS ISRAEL Homeland Security 

AUS&R 180x250תקשורת בתחום ה- HF ממלאת תפקיד משמעותי הולך וגובר ביישומים צבאיים, אזרחיים ופרא- צבאיים לאור הצורך בשימוש בתקשורת מעבר לקו ראייה (beyond line-of-sight) וזו מושגת גם  ללא עזרת תקשורת לוויינים יקרה. בין אם באמצעות התפשטות גלי רקיע או ניצול גלי קרקע, תקשורת HF מסתמנת כפתרון מוכח ואמין (במיוחד עם כניסתן לשוק של טכנולוגיות מתקדמות כמו Automatic Link Establishment.
הגידול בשימוש בתקשורת HF יצר התעניינות גוברת בתחום איסוף מודיעין תקשורת הידוע כ- .COMINT מערכות המודיעין הקיימות כיום בת"ג מסורבלות ובעלות ניידות מוגבלת ולפיכך לא פרקטיות ויקרות ביישומים השונים.
היכולות הייחודיות של אלתא הבאות לידי ביטוי במערכת החדשה, דורשות אנטנות יחסית מאוד קטנות וקומפקטיות, מה שמאפשר התקנתן היעילה על פלטפורמות ניידות מגוונות.

תצורת האנטנה המוטסת החדשה, שמידותיה הן 30 ס"מ על 50 ס"מ, כבר השלימה את שלבי הפיתוח והבדיקות החיוניות והותקנה לאחרונה על מטוס ללא טייס (מל"ט) מתוצרת התע"א מסוג "הרון". תוצאות הבדיקות עלו על הציפיות והם סוללות את הדרך לייצור היחידה הראשונה שניתן יהיה להתקין על כל מל"ט או פלטפורמה מאוישת. אותו הרעיון הוחל על אנטנות המותאמות באופן ייחודי לכלי שיט וכלי רכב קרקעיים, המאפשר הקטנת שטח החתך המכ"מי של האנטנה.