This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

The X-51 WaveRider, Boeing
The X-51 WaveRider, Boeing

במהלך הניסוי הצליח ה- X-51 A לא רק להצית בהצלחה את מנוע הסילון שלו בדלק פחמימני JP-7 אלא גם לשמור על הבעירה למשך פרק הזמן המלא של טיסת ההאצה – כנראה קרוב לחמש דקות – להשגת מהירויות על-קוליות מעל 5 מאך.

מדגים ה- X-51Aאינו יכול להצית את מנועו כל עוד אוויר אינו נדחס בעוצמה לכונסי האוויר של המנוע . זה קורה במהירות גבוהה מאוד.

לאחר התנתקותו ממטוס ה-B-52  הוא מואץ התחלתית על ידי רקטת האצה משודרגת המתנתקת ממנו  לאחר מכן. בהגיעו למהירות ההצתה, מנוע הסילון מתודלק התחלתית תוך שימוש באתילן נדיף, ואז ברגע שהוא בוער בחום הוא עובר לשימוש ב-JP-7.

זהו בכל אופן הרעיון. לרוע המזל, כל שלושת הטיסות הקודמות של X-51A לא עלו יפה.

לפי ה-Aviation Week, סבורים כי ה- X-51A חווה האצה חיובית למהירויות מעל 5 מאך וטס כך במשך כל השלב המתוכנן של הניסוי.

התקווה הייתה שה- X-51Aיחצה את רף ה-6 מאך, אך גם כך זה הניסוי המוצלח ביותר עד כה.

i-HLS ISRAEL Homeland Security 

יש עדיין דרך ארוכה בפני הפיתוח אך המטרה ברורה מאד – הרעיון הוא שנשיא ארה"ב יוכל, כשהוא שומע על הצורך הדחוף לתקוף מישהו או משהו לפני שהוא נעלם או עובר מקום (ראש ארגון טרור, נשק השמדה המונית וכד'), יוכל לתת פקודה לשיגור טיל-העל המהיר ביותר , שיוכל להגיע למטרה מהר יותר מיכולתו של נשק רגיל.

threat_HEB INSSרבים טענו כי שיגור טיל בין-יבשתי, אפילו אם הודיעו עליו שהוא קונבנציונאלי, עלול להצית בדרך כלשהי מלחמה גרעינית: אך זה לא כל כך הגיוני. שיגורי חלל (העשויים בקלות להיות מסווה להתקפות בליסטיות גרעיניות) מתבצעים כל הזמן, כמו גם שיגור טילי שיוט (העשויים לשאת בקלות ראשי קרב גרעיניים) וכן מפציצים אסטרטגיים (העשויים לשאת נשק גרעיני ללא כל בעיה) – ואף אחד לא נכנס לפאניקה ופותח במלחמה גרעינית.

בכל מקרה המערכת האמריקנית החדשה המצויה בפיתוח אמורה לתת לממשל האמריקני יכולת תגובה שאין לה כיום.

הירשמו היום לכנס הכלים הבלתי מאויישים הישראלי הבינ"ל