This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

10899083_sאלביט מערכות חברה לחברת Winward כדי להציע פתרונות משולבים ימיים לשלטונות ההודיים. הפתרון המשותף משלב את מערכת האנליטיקה החדשנית של Winward המבוססת על לווין ימי, מערכת  MarInt, עם טווח הפתרונות הרחב של אלביט מערכות למערכות למודעות-זירה בתחום הימי, כולל כטב"מים מסוג הרמס-900.

שיתוף הפעולה בין שתי החברות מכוון לצרכים הספציפיים של הודו בזירה הימית העצומה והמורכבת של תת-היבשת ההודית. שיתוף הפעולה מייצר לממשל ההודי מערכת ייחודית לניטור שטח ימי גדול מאוד, ומספק לרשויות יכול שליטה במים הטריטוריאליים והכלכליים של הודו.

מערכת MarInt, מערכת הניתוח הימית מבוססת לווין הייחודית של Windward, ממפה את הפעילות הימית העולמית ברמת פירוט חסרת-תקדים, בהתבסס על נתונים שנאספו ממקורות שונים, כגון: לווינים מסחריים, מסדי נתונים בקוד פתוח וחיישנים אחרים. מכסה את כל שטח התעניינות, ללא קשר למרחק מהחוף, המערכת של MarInt מספקת מודעות-זירה לתחום ימי וחולשת על אזורי המים הטריטוריאלי ועל המים העמוקים, עבור שליטה באזור ה"כלכלי בלעדי" (Exclusive Economic Zone  – EEZ), בקרת דיג, ניתוח תנועה אזורית או ניהול תעבורת הנמלים. לאחר לימוד הדפוסים הימיים השגרתיים, המערכת מבצעת ניתוח התנהגות על כל כלי נצפה באזור ההתעניינות, על מנת לזהות התנהגות חריגה וחשודה.

www.i-hls.com

הרמס-900 הוא התצורה החדשה של הכטב"ם הגדול ביותר של אלביט מערכות, מותאם לפעולות ימיות, שנושא פיילוד משימתי של עד 350 ק"ג, כולל מכ"ם ימי למעקב, מערכת זיהוי אוטומטית ימית (AIS), רב-חיישן אלקטרו-אופטי ומערכות מעקב אלקטרוני. יש לו את היכולת ארוכת הטווח לכסות שטחים נרחבים בים, יתירות בעבודה בקו-ראייה (Line Of Sight – LOS), קישורי תקשורת לוויינית וממסר רדיו – המאפשרים למפעילים לדבר עם כלים מקומיים תוך כדי טיסה וסיורים מעל אזורים ימיים מרוחקים בטווחים ארוכים ורחוקים מן החוף.