This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

TLV1 - Copyרשות שדות התעופה (רש"ת) הכריזה  כי מערכת FODetect, מערכת אוטומטית לגילוי אובייקטי פסולת (FOD) על מסלולי ההמראה, שפותחה על ידי חברת Xsight – הינה מבצעית באופן מלא בנמל התעופה בן גוריון.

המערכת הוכרזה מבצעית לאחר תהליך הערכה, בחינה ובדיקה קפדני והשקה "רכה" במסלול הראשי של שדה התעופה.

לדברי חברת Xsight, מערכת  FODetect היא פתרון מקיף ואוטומטי וזיהוי פסולת ושברים, מותקן באופן ייחודי ביחידות איתור פני שטח (SDUs) במתקן מאוחד הכולל גם את אורות קצה המסלול. המערכת מספקת מבט תקריב של כל המסלול גם ביום וגם בלילה, כולל בתנאי מזג אוויר סגריריים. היכולות של המערכת מבוססות על טכנולוגיית חישת מכ"ם אופטית היברידית תוך ניצול אלגוריתמי אופטימיזציה, תוכנות עיבוד תמונה מתקדמות וזיהוי עצמים בטווח קצר.

סריקה בין כל תנועות מטוסים, המערכת לא רק משפרת במידה ניכרת את הבטיחות, אלא גם מגבירה את היעילות התפעולית ואת יכולת מסלול לעמוד בקצבי פעילות גבוהים. המערכת תואמת עם הרגולציה של תקני ה-FAA לגילוי FOD.

TLV drk - Copyהמערכת מותקנת במסלול הנחיתה הראשי מספר '0826 המסלול העיקרי של שדה התעופה, הראשון מבין שלושה מסלולים שתוכננו להיות מצוידים במערכת.

עצמים על מסלולי הנחיתה הוא בעיה בינלאומית. ההסמכה בישראל פותחת את הדרך להתמודדות עם הבעיה בצורה יעילה יותר.

מומחים אומרים כי החיישנים של המערכות ממוקמים לאורך מסלולי מראה ונחיתה ולכך יכול לשמש ככלי נוסף ללזהות כל תנועה חשודה שיכול להיות קשורה למעשה טרור.

"זה עדיין צריך להיבדק, אבל הפוטנציאל קיים" אחד המומחים אמר ל- i-HLS