This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

אבטחה ה14442666_s

האמריקאים אינם מאמינים באבטחה היקפית סביב שדות תעופה. זאת – למרות הביצועים המוכחים של מערכות אלו.  

היצרנים האמריקאיים של מוצרים היקפיים – יצרני גדרות, שערים, חיישנים ומצלמות – צפויים לחזות ירידה חדה בהיקף הביקוש למוצריהם בשנים הקרובות, לדברי אחד הדיווחים.

ב-2012, רשות התעופה האזרחית העניקה לשדות התעופה 58 מיליון דולר במענקים לשיפור הבטיחות, אך לדברי ג'ון הרננדז, מנתח בכיר של תעשיית ביטחן התעופה בחברת הייעוץ ומחקרי השוק Frost & Sullivan, שמרכזה ב- Mountain View, קליפורניה, צפויה ירידה עד 2017.

לדברי הרננדז, הביקוש למערכות הגנה היקפית ומחסומים הרקיע שחקים לאחר 9/11. בין 2001 ו-2011, הם צברו קרוב ל-650 מיליון דולר. אבל התקצוב הולך לפחות בד בבד עם היחלשות הביקוש, אמר הרננדז.

"אתם תראו קצת מיתון וירידה [בשוק זה],"אמר הרננדז. "זה לא יחזור אף פעם לנקודה אליה זה הגיע לאחר 9/11." הרננדז אינו צופה בנייה קרובה של שדות תעופה גדולים, ומרבית העבודה שתידרש בשדות התעופה הקיימים תוגבל לתיקונים קטנים או שיפוץ. חוזים לתיקון מרבית אמצעי ההגנה ההיקפית יוגבלו ליצרנים מקומיים.

ב-2012, הושקעו כמעט 69 מיליון באמצעים להגנה היקפית של שדות תעופה. לפי הערכה של המחקר, מספר זה ירד עד 2017 ל-46.5 מיליון דולר לשנה.

בעוד התחזית עבור מגזר הגדרות ושערים של השוק נראית עגומה, שוק הגברת הביטחון – מצלמות וחיישנים – נראה ורוד יותר, לדברי הרננדז.

i-HLS ISRAEL Homeland Security