This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

Bcp&IT 468x60

כנס ה- BCP&IT הישראלי הבינ"ל


האיום ותרחישי הקיצון

מלחמה, רעידת אדמה, מגה-סופות, שטפונות, גלי צונאמי, מתקפות סייבר

תשתיות לאומיות: אנרגיה, מים, משרדי ממשלה, בתי חולים, עיריות

תשתיות לאומיות-אזרחיות: בנקים, חברות תקשורת, הבורסה,

דרגי ממשלה, דרגים מוניציפאליים, הסקטור הפרטי

 

המוכנות

הטכנולוגיה, הגורם האנושי, הרגולציה, תחומי השיפוט והאחריות, התשתיות

 

יכולת התגובה

הכלה, מיזעור נזקים, נקודות תורפה וניצול הזדמנות, הגורם האנושי, תיעדוף משאבים, ניטור וניהול, קבלת החלטות מושכלת בתנאי קטסטרופה וחוסר וודאות

 

התאוששות

תיעדוף, לוחות זמנים, תוצאות הנזקים בטווח הקצר ובטווח הבינוני והארוך, ביטוחים ואחריות

 

13956108_s - Copy

אתר הבית
של הכנס

13956108_s - Copy

רישום לכנס


Bcp&IT 980x200