This post is also available in: enEnglish (אנגלית)


Picture1

ב-2011, לבקשת רוסיה, ה-FBI  חקר את טמרלן צרנייב  כדי לגלות אם הוא קשור לרשתות הטרור של האיסלמיסטים הצ'צ'נים. חקירת ה-FBI  לא העלתה דבר, והתיק נסגר. בחודשים שלאחר החקירה, צרנייב אימץ השקפות רדיקליות יותר, וביטא את דעותיו הלוחמניות בעמוד הפייסבוק שלו. אף כי שמו היה כבר ברשומות של FBI, יכולת הסוכנות להמשיך ולעקוב אחריו הייתה מוגבלת על ידי החוק.

הסנטור לינדסי גרהאם (רפובליקאי מצפון קרוליינה) רוצה שהקונגרס יבדוק אם נדרשת הרחבה בסמכותו של ה-FBI לעקוב אחר פעילות קיצונית בארה"ב.

לפי HLS News wire, הסנטור לינדסי גרהאם ניסה ביום שני האחרון לשכנע את עמיתיו המחוקקים לבחון מחדש את החוקים הקובעים את יכולתו של ה-FBI לעקוב אחר הפעילות האיסלאמית הקיצונית בארה"ב.

לפי דיווחי הקונגרס, גרהאם דיבר עם ה-FBI במהלך סוף השבוע על החקירה של טמרלן צרנייב. גרהאם חושב שסוכני ה-FBI זיהו אותו כחשוד טרור פוטנציאלי, אך כי יידרשו יותר סמכויות ל-FBI לקיים מעקב אחר חשודים. הוא רוצה שהקונגרס יקבע אם נדרש לבחון מחדש ולעדכן במידת הצורך את חוקי ארה"ב.

ג'ון ביינר , ה-Speaker של בית הנבחרים הודה שה-FBI  עומד בפני משימה קשה בניסיונותיו לחקור פעילות טרורסטית תוך הגנה על חירויות הפרט בארה"ב.

"קיים קו הפרדה דק." הוא אמר. "אם אתה בארה"ב, ויש לך סטאטוס חוקי, אתה מוגן על ידי החוקים האמריקאיים."

ב-2011 צרנייב נחקר על ידי ה-FBI לבקשת ממשלת רוסיה, שרצתה לקבל מידע על מידת הקשרים שלו עם טרוריסטים צ'צ'ניים. לפי גרהאם, צרנייב לא היה קיצוני, והחל לנטות לאיסלאם הצ'צ'ני רק אחרי החקירה ב-FBI.

"ב-2012 ו-2013, כאשר הוא נהיה יותר רדיקאלי, כאשר הוא החל לכתוב באינטרנט, כשהוא יצר קשר עם האימאם הזה בבוסטון, ה-FBI אומר לי שיש הגבלה למה שהם יכולים לעשות במקרים כאלו," אמר גרהאם בראיון ב-Fox News.

"מה שאמר לי ה-FBI  נראה לי הגיוני מאד. אך ידי ה-FBI  קשורות כאן בכל הנוגע למעקב אחר אתרי אינטרנט איסלאמיים רדיקאליים, ואנו נמצאים במלחמה, רבותי. ואם אנו לא נכיר בכך, יהיו עוד מעשים מסוג זה", הוסיף גרהאם.

"ככל שנכיר מוקדם יותר בכך שאנו נמצאים במלחמה עם האיסלאם הקיצוני ונבוא עם מערכות המסוגלות להגן עלינו, כך מצבנו ייטב," אמר גרהאם לכתבים. "אני לא רוצה מדינת משטרה, אבל אני רוצה מדינה בה המשטרה יכולה להגן עלינו."

"הם מנסים לגייס אזרחים אמריקאיים. הרעיון הזה שאם אתה יכול למצוא אמריקאים שיכולים לעזור להרוג אותנו, זה מקנה לך מקלט חוקי [ומגן עליהם], הוא מגוחך."