This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

 10661977_s

האם האקרים יכולים לפגוע בלווייני ריגול ותקשורת ישראליים?

שאלה זו נבדקת על ידי המומחים לאחר שהתקפות כאלו בוצעו על לוויינים אמריקאיים.

בשנים האחרונות  פגעו האקרים, כנראה מצבא סין, בשני לוויינים של ממשלת ארה"ב. ההתקפה הראשונה הייתה ב-2007, ובעקבותיה באו התקפות נוספות.

הפגיעות בלוויינים, המשמשים לתצפיות שטח ואקלים של כדור הארץ, מדגישות את האיום הפוטנציאלי מצד האקרים. זאת, בהתאם לקטעים מתוך טיוטה סופית של הדו"ח השנתי של ועדת הכלכלה והביטחון ליחסי סין-ארה"ב. לפי טיוטת הדו"ח, "גישה למערכות הבקרה של הלוויין עשויה לאפשר לתוקף לגרום נזק או אף להרוס את הלוויין. התוקף יכול גם למנוע או לשבש או אף לזייף או לבצע מניפולציות אחרות על תשדורות הלוויין. "

בהתאם לדו"ח, מערכת הלוויין Landsat-7 לתצפיות כדור הארץ סבלה מ-12 או יותר דקות של הפרעה באוקטובר 2007 ויולי 2008.

לפי הטיוטה, המצטטת תדרוך סגור של חיל האוויר האמריקאי, האקרים הפריעו ללוויין תצפיות כדור הארץ Terra AM-1 פעמיים, למשך 2 דקות ביוני 2008, ו-9 דקות באוקטובר אותה שנה.

טיוטת הדו"ח אינה מפרטת את אופי ההפרעה של ההאקרים ללוויינים.

השלטונות האמריקאיים האשימו משך שנים את הממשלה הסינית בתזמור התקפות סייבר נגד יריביה וביצוע התקפות האקרים לרשתות מחשבים זרות, במטרה לגנוב סודות צבאיים ומסחריים. עם זאת, לדברי הדו"ח, קשה לייחס לאיש אשמה מוגדרת, כיוון שמבצעי ההתקפות מטשטשים את מעורבותם.

הסינים מכחישים את ההאשמות המיוחסות להם.

לישראל מספר לווייני ריגול ותקשורת, ולוויינים נוספים נמצאים כעת בבנייה. הדו"חות המדווחים והבלתי-מדווחים על ההתקפות על לוויני ארה"ב מעוררים דאגה, אך i-HLS  לא הצליחה לקבל כל התייחסות מהגורמים הישראליים המעורבים בנושא.