This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

 5496438_s

זוהי סוגיה שמדינות רבות נתקלות בה. בישראל זה משהו שלא דנים בו לעיתים קרובות אבל אין משמעות הדבר שהסוגיה לא קיימת – פיזור משאבי המודיעין בין החיישנים שתפקידם לחזות מלחמה לבין כאלה שצריכים להזהיר מפני התקפות טרור.

פורום היועצים לענייני מודיעין של ארצות הברית, פנל של ארבע עשר מומחים מנוסים ובעלי יוקרה, שרבים מהם נשאו בעבר בתפקידים רמי דרג בתחום הביטחון הלאומי, הגישו דו"ח סודי לנשיא אובמה בו הם טוענים שהמיקוד בן 12 השנים של קהיליית המודיעין על מציאת טרוריסטים והמאבק בהם עיוות את סדרי העדיפויות, את הקצאת המשאבים ואת מערך האימונים בתוך הקהילייה.

לפי HLS NewsWire, עיוות זה הוביל להתפתחויות מסוכנות: לא מוקדשת תשומת מספקת לאזורים אחרים בהם יש דאגות ביטחון לוחצות כמו סין או המזרח התיכון, והיבטים מסורתיים של מודיעין כגון איסוף וניתוח מידע מוזנחים לטובת משימות מבצעיות ותמיכה בצבא.

חברי הפנל צוטטו כאומרים שקהיליית המודיעין הפכה במידת מה לפעילות תמיכה בצבא. הם הוסיפו שפריסת כוח אדם ומשאבי מודיעין נהייתה כה בלתי מאוזנת שהיא "צריכה להשתנות, כפי שהיה בתום המלחמה הקרה."

חברים מסוימים בפנל אמרו שהריגול המסורתי סבל יותר ויותר ככל שה-CIA הקדיש יותר ויותר מאמצים לצד המבצעי. הבעיה קיימת גם בישראל, ועם הקיצוצים המתוכננים בתקציב הביטחון ייתכן שיצטרכו להתמודד אתה בקרוב.

threat_HEB INSS