This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

 13919921_s

הדרישה ללווייני ריגול למשימות ביטחון וביטחון המולדת עומדת לגדול ברציפות בשנים הבאות. זאת, לפי מקורות ישראליים. הגידול הינו חלק מהגידול בתעשיית החלל ברחבי העולם.

כפי שמצויין בתקציר המחקר של Meidata , מעל 120,000 איש מועסקים כיום בעולם בתעשיית החלל, תוך יצירת הכנסה שנתית כוללת של 150 מיליארד דולר במוצרים ושירותים הקשורים לתעשיית החלל, בשנים האחרונות. שוק החלל העולמי מחולק בקירוב לשני שליש שוק מסחרי ושליש שוק מוסדי, עבור מגוון יישומים וביניהם טלקומוניקציה, קביעת מיקום גיאוגראפי,  ניטור סביבתי וחישה מרחוק, שירותים מטאורולוגיים, תצפית והדמיית כדור הארץ, חקר החלל ומיקרו-לוויינים.

Meidata, חברת מחקרי שוק ומודיעין תחרותי, מצביעה בתקציר מחקר חדש על כך שמגזר הלוויינים בתעשיית החלל הוא המשתלם ביותר. לפי הערכות איגוד תעשיית הלוויינים, ההכנסה מכלל מגוון המוצרים והשירותים הקשורים לחלל הגיעה בשנים האחרונות ל-150 עד 185 מיליארד דולר. מעל 50 מדינות עסקו עד כה בשיגור לוויינים למסלול סביב כדור הארץ, ומדינות אסיה – סין במיוחד – עוברות את אירופה בכמות השיגורים. מגמות בפיתוח הטכנולוגיה מבשרות הסתמכות גוברת על שירותי לוויין בעולם. מגמה זו צפויה להשפיע באופן חיובי על התחזיות של יצרני תת-מערכות (כגון מטעדים).

שני המגזרים האחרים של התעשייה מכניסים פחות מבחינת קצב גידול חזוי של השוק:

ציוד קרקע ושירותי לוויין (כולל טרמינלים ניידים, תחנות בקרה, צלחות לוויין ו-VSAT-ים), ומגזר השיגור (כולל כלי רכב וציוד אחר). ככלל, קיים שוני מהותי בין שולי הרווח EBIT לאורך שרשרת הערך של התעשייה, עם שולי רווח גבוהים יחסית בתחומי ניהול צי הרכב והתפעול.

מומחים מעריכים כי במהלך העשור הקרוב שוק הלוויינים הצבאיים בלבד יהיה שווה 168.1 מיליארד דולר. לפי ASD, שווי התעשייה ב-2012 עמד על 11.8 מיליארד, והוא צפוי להגיע ל-17.3 מיליארד ב-2012. כפי שדווח על ידי כתב העת National Defense Magazine, שוק המל"טים הצבאי, ההופך להיות הדבר הגדול הבא בביטחון ואבטחה, תלוי משמעותית בקיבולת הלוויינים הצבאיים. אף על פי שאנליסטים חזו ירידה בביקוש לתקשורת לוויינים של ארה"ב עם סיום המלחמות בעיראק ואפגניסטן, התגברות התפוצה של לווייני מעקב 24/7  דורשת כעת יותר רוחב סרט מאשר אי פעם בעבר. אנליסט של צבא ארה"ב קבע לאחרונה שלמרות הגידול בכמות הנתונים שהצבא נדרש להעביר, סביר שארה"ב לא תקבל מערכת תקשורת צבאית חדשה לפני 2025.

המחקר של Meidata מזהה תלות בזמינות חוזים ממשלתיים, בפרט עבור מפעילי לוויין מסחריים. כיצד ישפיע הקיצוץ בהוצאות הממשלה על תעשיית החלל?  ארה"ב החלה במימוש קיצוץ התקציב (Sequestration) הכולל הפחתת הוצאות ההגנה בהיקף 500 מיליארד דולר, כש-46 מיליארד דולר מתוכם יקוצצו רק השנה. גם בקנדה, בריטניה והודו היו קיצוצי תקציב דומים והאטה בהוצאות הביטחון. השיגורים לחלל כחלק מתוכניות לאומיות צפויים לקטון במשך הזמן. בעקבות זאת, השיגורים לחלל יהפכו להיות תלויים יותר ויותר בחברות מסחריות.

עם זאת, Meidata מצאה שקיימים מספר מניעי שוק ייחודיים הדוחפים את תעשיית החלל. בעוד התוכניות המסורתיות של חקר החלל כמו גם מיזמי ביטחון והגנה צפויים לסבול האטה עקב קשיים כלכליים, זו עשויה להתאזן על ידי השווקים הגדלים של טלקומוניקציה וקביעת מיקום גיאוגראפי. שוק הטלקומוניקציה הראה גידול ניכר למרות המשבר הכלכלי של 2008, בעוד שוק קביעת המיקום הגיאוגראפי צפוי לגדול עם CAGR של 8-13% במהלך העשור הבא.

גורם נוסף הצפוי לדחוף קדימה את תעשיית החלל היא תעשיית הבידור. הגידול בהיקף הבידור הנייד וטלוויזיות HD יגדיל את הביקוש לשירותי לוויין. טכנולוגיה התלויה בהעברת נתונים עומדת להגביר את הביקוש לקיבולת לוויינים גדולה יותר, תוך עידוד חברות מסחריות להשיק בעתיד לוויינים משופרים יותר ויותר.