This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

8279612_sחברות ישראליות עשויות לפתור את הבעיה בפניה עומדים ארגוני האבטחה המספקים הגנה לתעופה האזרחית האמריקאית.

חברות ישראליות עשויות להציע מספר טכנולוגיות המסוגלות לאשר את זהותם של נוסעי האוויר.

מינהל בטיחות התחבורה (TSA) האמריקאי מתכנן לרכוש טכנולוגיית אימות מסמכי זיהוי (CAT) במסגרת הצטיידות נרחבת בשנת הכספים 2014.

כדי להיערך לרכישה זו, TSA  פנתה לתעשייה ביום שני לקבלת מידע על היכולות לספק מערכת שתוכל לזהות מסמכי זהות, כגון רישיון נהיגה או כרטיסי עלייה למטוס, הנישאים בידי הנוסעים בנקודות בדיקה שונות בשדות התעופה.

לפי HS Today, נראה ש- TSA  מחדש את המאמץ שלו לרכישת מערכות CAT לאחר מספר ניסיונות בחינת טכנולוגיה בעבר, כולל רכישת 30 מערכות שונות באוקטובר 2011.

TSA הכריז ביום שני כי מערכת CAT חייבת לאמת את זהותם של הנוסעים ולאשר שהם רשאים להמשיך מעבר לנקודת הבידוק הביטחוני לצורך עלייה על הטיסות שלהם.  המערכת חייבת להציג את אימות מסמכי הזיהוי לקצין אבטחת תחבורה (TSO) או מפעיל מוסמך אחר ולהבטיח כרטוס נכון לנוסע, תוך מתן הנחיות למפעיל המערכת באילו צעדים לנקוט במקרה שהנוסע טרם אושר.

מערכת ה-CAT צריכה גם לשלב סורק מסמכי זיהוי, טכנולוגיה לאימות מסמכי זיהוי, ממשק משתמש גראפי (GUI) וממשק ליישומים (API). TSA  פיתחה כבר, במסגרת חוזה אחר, ממשק ליישומים (API), המאפשר התממשקות עם ה- Security Technology Integrated Program (STIP) להעברת נתוני נוסע.

לדברי TSA , "TSA מצפה שמערכת ה-CAT תהיה מערכת גמישה הניתנת להתקנה בתצורות שונות בהתאם לצרכים ולמגבלות של כל סביבת בידוק".

באמצעות הבקשה לקבלת מידע (RFI), TSA  מתכנן לערוך מחקר שוק שיסייע לו בהכנת בקשה להצעות (RFP), שהוא עומד לפרסם מאוחר יותר השנה. TSA מסר שהוא רוצה להגדיל את הידע שלו על יכולות השוק ולזהות ספקים היכולים לספק מערכות CAT למשרד זיהוי היכולות (OSC)  של המינהל.

TSA ביקש מהחברות להגיש "ניירות לבנים" עם פירוט המידע בגודל של עד 20 עמוד למשרדי ההרכשה שלו עד ה-15 לאפריל. חברות יכולות להגיש שאלות בקשר ל-RFI עד ה-9 לאפריל.