This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

13538704_sשיתוף הפעולה בין שירותי הביטחון של ובריטניה לישראל נמצא כעת "בשיאו", כפי שנמסר ל-i-HLS על ידי מקור יודע דבר.

לפי המקור, רמת שיתוף הפעולה נובעת מ"חששות משותפים" שיש לשירותי הביטחון של שתי המדינות.

לפי אתר האינטרנט Security news desk, נתונים רשמיים של משרד הפנים הבריטי מראים שהיו 245 מעצרי טרוריסטים בשנה שקדמה ל-30 לספטמבר 2012, גידול של 60% לעומת השנה הקודמת.

דו"ח העדכון הרבעוני הוצג יחד עם חומר סטטיסטי המתייחס ל- Terrorism Act 2000 והוגש על ידי אגודת קציני המשטרה הראשיים, משרד התובע הראשי של הוד מלכותה, הפרקליטות הלאומית, שירות בתי הסוהר הבריטי וכוחות המשטרה בבריטניה.

הדו"ח מציג 245 איש שיוחסו להם האשמות הקשורות לפעילות טרור בבריטניה בתקופת 12 החודשים, בהשוואה ל-153 ב-2011. המשמעות היא שמאז 11 לספטמבר 2001 נעצרו באשמת פעילות טרור בבריטניה 2,291 בני אדם.

מתוך העצורים ב-12 החודשים עד ספטמבר 2012, נגד 45 איש (18%) הוגש כתב אישום. כ-10 מתוך אלו שנעצרו והואשמו נדונו לעונשים שונים על עבירות הקשורות לטרור, ו-נכון ל-18 לינואר- 25 המתינו להגשת כתב אישום.

המספרים הראו בנוסף שב-30 לספטמבר 2012 היו 134 איש במאסר באשמת פעילות הקשורה לטרור ופעילות קיצונית, כולל אלו שהורשעו ונכלאו.

הדו"ח הציג גם מידע המתייחס למעצרים וחיפושים על ידי המשטרה בכפוף לסעיפים 43 ו-47A של ה- Terrorism Act 2000.

הדו"ח הראה שמאז מרץ 2011 המשטרה עשתה לא פעם שימוש בסמכויות המיוחדות המוקנות לה לפי סעיף 47A של החוק – המאפשר חיפוש חומר הקשור לפעילות טרוריסטית אפילו כאשר אין חשד ישיר של מעורבות בפעילות טרור.

לפי הדו"ח, ה- Metropolitan Police ערכה 720 מעצרים וחיפושים לפי סעיף 43 של ה- Terrorism Act 2000 בשנה שהסתיימה ב-30 לספטמבר 2012. מספר זה משקף ירידה של 41% לעומת השנה הקודמת בה בוצעו 1,211 מעצרים וחיפושים.