This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

call4Papers_bannerהמכון הישראלי למחקרי ביטחון לאומי (INSS) מזמין חוקרים מכל רחבי העולם להגיש מאמרים שיפורסמו בפרסומי המכון.

המאמרים יכולים להתייחס לנושאים הבאים:

• • חשיבה צבאית ואסטרטגית

• • הפקת לקחים מארגונים צבאיים בכל העולם

• • התפתחויות צבאיות, כולל: כוח אדם, משאבים, מערכות נשק, דוקטרינה, אימונים, פקודה, וארגון

• • היבטים אתיים ומשפטיים של מלחמה ולחימה

• • פריסת כוח צבאי ופעולות

• • יחסים אזרחיים, צבאיים וקבלת החלטות ותהליכים

• • טכנולוגית אבטחה / צבאית

• • ​​לוחמת סייבר והגנת תשתיות קריטית

• • תקציבי ביטחון

• • מודיעין

להורדת ה"קול קורא" (אנגלית), אנא לחץ על הלינק הבא:

INSS – Call for Papers

MSE Logo - inss