This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

15497275_sכרייה במעמקי הים הופכת יותר ויותר פופולארית, תוך גידול הדרישה להגנה על החיפושים והכרייה עצמה. חברות ישראליות יכולות להציע מערכות שיתאימו לצרכים חדשים אלו.

כרייה במעמקי הים מיועדת לחיפוש מינרלים נדירים על קרקעית המים העמוקים.  ההדגמה הטובה ביותר למגמה זו היא הכרזת חברת לוקהיד מרטין שהיא מתחילה לחפש מינרלים נדירים באוקיינוס השקט.

UK Seabed Resources, חברת בת של השלוחה הבריטית של Lockheed Martin, מסרה על קבלת רישיון לחיפוש מינרלים יקרי ערך בשטח של 58,000 קמ"ר באוקיינוס השקט בין הוואי ומכסיקו.

לפי DEFENSE NEWS  החברה מקווה להשתמש בטכנולוגיות שפותחו כבר במגזרי האוויר, החלל והביטחון כדי לסייע בהפיכת החיפוש למעשי מבחינה כלכלית.

ההתפתחויות בתחומי החלל, כלי הטיס הבלתי מאוישים וכלי רכב תת-ימיים לתעשיית הנפט שינו את הדינאמיקה הכלכלית של הכרייה התת-ימית, לדברי Lockheed Martin UK.

כשהיא מונעת על ידי עליית המחירים של חומרי הגלם, החברה מקווה להוציא מהים גושים בגודל כדור טניס של נחושת, ניקל, קובלט ומגנזיום, כמו גם מינרלים נדירים הנמצאים מתחת לקרקעית הים בעומק של כ- 4 ק"מ.

החברה הבריטית מתכוונת להשתמש בצירוף של כלי רכב תת-קרקעיים, משאבות, וצינורות שאיבה להפקת המינרלים, כאשר כל האמצעים הללו מופעלים באופן אוטונומי או על ידי הפעלה מרחוק.

חברה קנדית, Nautilus Minerals, עובדת כבר על פרויקט הפקת מינרלים באזור הים ליד ,Papua New Guinea תוך שימוש במכונות המופעלות מרחוק.

בכירים בחברת Lockheed Martin מסרו כי המתכות היקרות שיופקו עשויות להיות בעלות עניין לחברה עצמה לפעילויותיה בתחומי האוויר והחלל, התקשורת והביטחון.