הגנה על תשתיות קריטיות מפני איום קיברנטי

This post is also available in: English (אנגלית)

inssמאת ליאור טבנסקי, תוכנית לוחמת הסייבר
.

מבוא

10976390_sתפקוד החברה המודרנית מבוסס על מארג סבוך של תשתיות שונות: אנרגיה, תקשורת, תחבורה, מזון ועוד. מאמר זה עוסק באיום הקיברנטי המתפתח על תשתיות מידע חיוניות ( Critical Information Infrastructure). המאמר נועד לתרום לדיון ציבורי מושכל באיום הקיברנטי על תשתיות חיוניות  תוך התמקדות בסוגיות המיוחדות לו הדורשות התייחסות בין תחומית , בגישות להתגוננות מפניו, במענה  הישראלי הקיים ובאתגרים המתפתחים. פיתוח הדיון הציבורי עשוי להוביל לשיפור ההגנה על תשתיות לאומיות במגזר האזרחי והציבורי.

המאמר נפתח בהמשגת נושא התשתיות החיוניות ודן במקורותיו, ייחודו וחדשנותו של האיום. בהמשך נדונים רבדים של ההתמודדות עם האיום, בהקבלה מושגית לעולם התוכן הצבאי. המענה הישראלי הקיים נסקר בקצרה, ובעקבותיו מודגשים האתגרים המרכזיים של האיום הקיברנטי למדיניות הציבורית. לבסוף מוצגים כיווני מחקר ופעולה עתידיים.

"תשתית מידע חיונית": ביאור והמשגה

תשתית (Infrastructure) היא מערכת המשלבת מתקנים שונים ומאפשרת לבצע פעולות שונות. היא כוללת, בין השאר, צנרת הולכת מים מבארות לבתים ולשדות, כבישים סלולים, גשרים וצמתים המאפשרים תנועה של אנשים וסחורות, תעופה, תקשורת, דלק, בריאות ועוד. בעידן המידע, התשתיות המסורתיות הופכות לתשתיות מידע עקב שיבוץ המחשבים בהן. בנוסף לכך, נוצרו תשתיות חיוניות חדשות, שהן על טהרת המידע: מאגרי מידע ממוחשבים המכילים נתונים חשובים כגון רישומי ההון במערכת הבנקאית, קניין רוחני מדעי וטכני ועצם הלוגיקה המתוכנתת שמנהלת תהליכי ייצור ותהליכים עסקיים שונים. בעידן המידע, המושג "תשתית" כולל גם מרכיבים ממוחשבים. כשאומרים היום תשתית מתכוונים בהכרח לתשתית מידע (Information Infrastructure).

INSS Cyber Logoליאור טבנסקי הוא עמית מחקר העובד בתכנית לוחמת הסייבר במכון, אשר נתמך על ידי הקרן של יוסף פילדפיה וג'נט נויבאואר.

מאמר זה פורסם לראשונה בכתב העת לענייני צבא ואסטרטגיה. כרך 3, מהדורה ראשונה

 לקריאת המאמר המלא, לחץ על הקישור הבא:

הגנה על תשתיות קריטיות מפני איום סייבר