This post is also available in: enEnglish (אנגלית)

9693265_s

החברות אינן ששות לחשוף פרטים אבל מקורות אומרים "כמה עשרות" של ישראלים עוסקים כיום בפעילות הזו.

יפן שוקלת ברצינות לאפשר לאנשי בטחון זרים לעבוד על ספינות הנושאות דגל יפני.

ממשלת יפן עומדת להגיש הצעת חוק נגד פירטיות  כדי לתת אישור לקבלני ביטחון להשתמש בנשק נגד פירטים.

התקפות הפירטים נמשכות. ספינות מלחמה של הכח הארופי שהוקם כדי לטפל בתופעה עוצר מדי כמה ימים ספינות חדושות. במקרים מסוימים שאלה אכן פירטים והם

נלקחים למעצר. במקרים אחרים אין הוכחות והעצורים מועברים לחוף ומשוחררים.